Den økonomiske situation i Syddjurs er til at håndtere, og fremtiden ser ikke så tosset ud, ifølge tidligere SF-borgmester Kirstine Bille. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Den økonomiske situation i Syddjurs er til at håndtere, og fremtiden ser ikke så tosset ud, ifølge tidligere SF-borgmester Kirstine Bille. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Økonomisk overblik: Men “hold your horses" ...

Lokalavisen har bedt veteranen, tidligere Syddjurs borgmester Kirstine Bille, om at komme med sit bud på, hvordan hun ser på Syddjurs Kommunes økonomi lige nu efter, at de første advarselslamper er begyndt at blinke i forhold til at overholde 2019-budgettet

Af
Af Kirstine Bille (SF)

formand for Udvalget for familie og institutioner 2. viceborgmester

Syddjurs Kommune:

KOMMUNEØKONOMI "Adresseavisen har taget det tema op, at kommunens økonomi er under pres! Det er godt og helt rigtigt set. Når vi laver politiske budgetter i byrådet, er det selvfølgelig ud fra en ide om, at de kan holde - at de skal holde! Vi har jo smertelige erfaringer med, hvad der sker, når det modsatte er tilfældet.

Der skal ikke herske tvivl om, at SF er med på det hold, der tager ansvar for økonomien. Vi bakker op om de håndtag, der skal trækkes i for at bremse det truende kassetræk. Det handler for det første om at tage et nøje kig på planlagte anlæg. Det kommer byrådet til på det planlagte anlægsseminar, som forventes at give et overblik over “kan” og “skal” opgaver på anlægssiden. Det ualmindeligt høje investeringsniveau, som vi ser lige nu, vil give et mærkbart hug i kassebeholdningen. Det kan jo få det til at løbe koldt ned ad ryggen på enhver, der oplevede, da vi lå og rodede rundt på -30 mio. i 2009!! Men “hold your horses”! Likviditetsprognoserne siger ganske rigtigt, at vi kommer under vores økonomiske politiks forudsætning. Og det handler jo om kalkulerede investeringer i anlæg til forbedret velfærd. Specielt de store investeringer i plejecentre i Rønde og Kolind giver et ekstraordinært kassetræk her og nu. Men i det omfang det kan forklares, kan det også forsvares. En kort overgang med pres på kassen kan accepteres, når vi ved, at investeringen giver mere effektiv og dermed mere økonomisk drift på længere sigt!

Hvad driften angår, kommer vi formentlig til at stemme for nogle her og nu tiltag med henblik på budgetoverholdelse!

På den anden side tror vi heller ikke, det er klogt at gå i panik og lukke alle de tiltag ned, som vi netop har investeret i med henblik på bedre sagsbehandling, en mere hensigtsmæssig og billigere drift på længere sigt.

Derfor vil vi søge at have is i maven og læne os op ad fagudvalgenes meldinger om fortsat at arbejde for budgetoverholdelse. Alle chefer i kommunen er sig smerteligt bevidste om, at der er store udfordringer foran os. Kommunerne under et er under pres.

Vi kan ikke betale regninger med uafklarede reformer af udligningen mellem kommunerne, vi kan ikke betale regninger med indtægterne fra en heldigvis stigende tilflytning til kommunen og vi kan heller ikke betale regninger med en kommende, men ukendt aftale mellem kommunerne og staten.

Derfor må vi først og fremmest kigge indad. Det kan på kort sigt koste noget på vores serviceniveau, men på længere sigt er der lys forude: Syddjurs Kommune er i god gænge. Der er ikke nogen budgetter, der er løbet løbsk. Der er omstændigheder, der kalder på en indsats, og den er SF klart med på at løfte."

Publiceret 12 June 2019 20:00