Handlen med landbrugsprodukter var Grenaas vigtigste erhverv indtil anlæggelsen af bomuldsvæveriet Grenaa Dampvæveri i 1893. Foto: Grenaa Egnsarkiv
Handlen med landbrugsprodukter var Grenaas vigtigste erhverv indtil anlæggelsen af bomuldsvæveriet Grenaa Dampvæveri i 1893. Foto: Grenaa Egnsarkiv
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Randers, Grenaa og Ebeltoft under lup

Museum dykker ned i de tre byers udvikling

byhistorie
djursland Hvorfor har de tre byer Randers, Grenaa og Ebeltoft udviklet sig til de byer, de er i dag?

Det spørgsmål har overinspektør Hanne Schaumburg Sørensen fra Museum Østjylland ifølge en pressemeddelelse sat sig for at undersøge i 2018.

Til at lave den omfattende undersøgelse har Hanne Schaumburg Sørensen og museet netop modtaget 136.000 kroner i støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

1800-tallet ændrede alt

Målet med undersøgelsen er at undersøge de indre og ydre årsager til, at Randers, Grenaa og Ebeltoft i 1800-tallet udviklede sig meget forskelligt. Fra at være tre byer domineret af handels- og håndværkserhverv, medførte de ændrede samfundsøkonomiske forhold i 1800-tallet, at Grenaa og især Randers udviklede sig til industribyer. Industrialiseringen passerede til dels forbi Ebeltoft, som blev en turistby.

”Ændringerne i 1800-tallet blev helt afgørende for, hvordan de tre byer udviklede sig til de byer, de er i dag. Det er et stort og spændende arbejde, jeg nu skal i gang med. Og jeg forventer, at undersøgelsen som minimum bliver publiceret i et forskningstidsskrift tillige med diverse foredrag,” siger Hanne Schaumburg Sørensen.

Det er første gang, at Randers, Grenaa og Ebeltoft skal analyseres og sammenlignes i et overordnet perspektiv inden for dansk byudviklingshistorie.

Projektet baserer sig på Museum Østjyllands allerede eksisterende undersøgelser inden for blandt andet industri-, erhvervs- og handelshistorie.

Slots- og Kulturstyrelsen støtter den byhistoriske undersøgelse, der er er en del af et ph.d.-forskningsprojekt, som Hanne Schaumburg Sørensen laver i samarbejde med lektor og dr. phil. Michael Wagner ved Institut for kultur og globale studier på Aalborg Universitet.jbe

Publiceret: 23. December 2017 01:12

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Adresseavisen Syddjurs