Udvikling er meget mere end kroner og øre

Den radikale politiker Marianne Jelved gik imod kassetænkning og bureaukratisk kontrol til grundlovsmødet på Mols

Af
Af Martin Schultz. Fotos: Jan Birk

Borgerforeningen Mols havde fået den tidligere radikale minister og gruppeformand Marianne Jelved  til at drage til Mols for at holde grundlovstalen i Præstegårdshaven i Knebel.
Den markante taler og det flotte vejr var med til at trække et stort publikum til Præstegårdshaven i Knebel, hvor Borgerforeningen Mols har tradition for at holde sit grundlovsmøde.
”Næsten 130 tilhørere var mødt frem og oplevede dagens fine stening med underholdning af Ebeltoft Harmonika Club,” fortæller formand i Borgerforeningen Mols, Jørgen Ørgård.

Det menneskelige fællesskab i højsædet.

Den tidligere minister Marianne Jelved er kendt som en politiker med stor troværdighed og anstændighed og hendes grundlovstale blev da også en politisk farvet tale, men uden at der blev kastet med mudder eller sendt giftpile efter politiske modstandere
Marianne Jelved beskæftigede sig med samfundsudviklingen i bredeste forstand. Hun beklagede 00'ernes paradigmeskifte fra det relationelle samfund med vægt på processer, samarbejde, fleksibilitet, kreativitet, relationer og etik til det instrumentelle samfund, hvor det målelige bliver brugt til at opfylde forestillingen om noget for noget.
”I dagens Danmark er samtalen om dannelsen ret tilbagetrukket til fordel for de konkrete målbare og markedsegnede konkurrenceparametre,” sagde Marianne Jelved i sin grundlovstale.
”Den udvikling fjerner opmærksomheden fra den almene dannelse og de menneskelige relationer, der bærer et fællesskab.”

Penge frem for kvalitet

Marianne Jelved langede uden at nævne navne eller partier ud efter regeringens topstyring.
”Det system af bureaukrati, der er bygget op i den offentlige sektor i dag, er i høj grad udtryk for politikernes forsøg på at styre den offentlige økonomi,” sagde Marianne Jelved.
Regeringen har afløst bloktilskud med aktivitetsbestemte ydelser og det fører til kassetænkning og spekulation.
”Det kan man kalde topstyring, eftersom det er et flertal i Folketinget, der bestemmer refusionerne og dermed prioriterer på vegne af sagsbehandlerne i kommunerne.”
Styringsinstrumenterne påvirker måden at tænke på. Rationalet er penge frem for kvalitet.
Marianne Jelved bruget meget tid på at fremhæve det, som i hendes øjne var det danske samfunds stærke side og som skulle holde os blandt de bedste samfund i verden også i fremtiden.
”Det er social og human innovation, der viser sig ved livslang læring og eliter på alle niveauer; stærk ligheds- og ligeværdighedskultur og en veludviklet social solidaritet; korte magtdistancer og flade hierarkier; optimale samspil mellem samfundets menneskelige ressourcer, social kontrakt og gensidig tillid.”

Publiceret 07 June 2011 11:16

SENESTE TV