Det tegner til, at udvalgsformand Carsten Bech (B) sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti og fire SF'ere er meget tæt på at stemme alle tre vindmølleprojekter - på nye forudsætninger - hjem på torsdagens byrådsmøde.

Det tegner til, at udvalgsformand Carsten Bech (B) sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti og fire SF'ere er meget tæt på at stemme alle tre vindmølleprojekter - på nye forudsætninger - hjem på torsdagens byrådsmøde.

Politisk flertal for alle tre vindmølleprojekter titter frem

Meget tyder på, at et snævert flertal på torsdagens byrådsmøde vil stemme ja til, at alle tre vindmølleprojekter får deres gang på jord

Af
Af Lars Norman Thomsen

Det er snart et år siden, at debatten om de efterhånden vidtberømte tre planlagte vindmølleprojekter i Syddjurs begyndte at tage fart og fik mange borgere til at protestere mod planerne.
Når byrådet på torsdagens byrådsmøde skal tage stilling til, om planprocessen for de tre projekter - ved Skaføgaard, Kærende og Skiffard - tegner der sig et politisk flertal for at fortsætte planprocessen ved Kærende og Skiffard og sige "go" til Skaføgaard-projektet.
Måske overraskende for mange efter, at udvalgsbehandlingen i både Udvalget for Natur, Teknik og Miljø (NTM) og Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur (PUK) viste, at SF nok var hooked på projektet ved Skaføgaard, men ikke de to andre steder.
Borgmester Kirstine Bille (SF) vedgår, at der er politisk flertal for at stemme ja til at fortsætte planprocessen for alle tre vindmølleprojekter, og dermed siger hun reelt også, at der bliver rejst vindmøller i både Skiffard, Kærende og ved Skaføgaard.

Det politiske flertal vil i den grad kunne blive beskyldt for urent trav og stikke vindmølleopstillerne blår i øjnene, hvis ja'et på byrådsmødet torsdag ikke får den konsekvens, at der også bliver stemt ja, når den endelige beslutning om lokalplanforslagene skal træffes.

SF ikke enige

Byrådet har reelt tre valgmuligheder på torsdagens byrådsmøde:

1. Socialdemokratiet vil foreslå med støtte fra Dansk Folkeparti, et V-medlem og to SF'ere, at byrådet stemmer om de tre eksisterende lokalplanforslag, som det var lagt op til på byrådsmødet i april, og som de nævnte ville have stemt ned sammen med hele SF's gruppe, før det i 12. time lykkedes vindmølleopstillerne at overbevise borgmester Kirstine Bille om, at de havde nye forslag på tegnebrættet med mindre vindmøller og med lavere effekt. 

De otte socialdemokrater, Dansk Folkepartis Per Dalgaard, Venstres Karen Østergaard og SF'erne Kim Lykke Jensen og Thea Hansen vil tilkendegive med deres stemmeafgivning, at der ikke er mere at komme efter. De har besluttet sig for at sige nej til vindmøller på land - uanset om størrelsen er 140 meter eller 125 meter.

2. Alternativ 1:  Her er vindmølleopstillernes nye forudsætninger indarbejdet, men den fysiske placering af vindmøllerne er fortsat den samme.

Her har SF i udvalgsbehandlingen i Udvalget for Natur, Teknik og Miljø markeret tilslutning til projektet ved Skaføgaard, men ikke de to andre steder med henvisning, at støjproblemerne ikke er blevet ændret markant i forhold til de oprindelige forslag.
3. Alternativ 2: Her er vindmølleopstillernes nye forudsætninger indarbejdet, men her bliver der henholdsvis flyttet på vindmøllernes fysiske placeringer og reduceret i antallet, og det overbeviser, erfarer Lokalavisen, tilsyneladende et politisk flertal om, at det er det rigtige beslutningsgrundlag for at fortsætte planprocessen.

Flertallet udgøres af: Venstre, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og de tre SF'ere: Kirstine Bille, Marianne Als Nielsen og Jens Rasmussen, ialt 14 mandater.
Det betyder, at projektet ved Skaføgaard reelt kan begynde, når der er foretaget de nødvendige justeringer i den eksisterende lokalplan.
For de to øvrige projekter begynder en ny planproces affødt af, at der skal ændres på de eksisterende placeringer.
 
 

Brøgger i tvivl

Borgerlistens Jørgen Brøgger har ikke gjort sin stillingtagen op, men han siger til Lokalavisen,  at det meget sandsynligt, at han vil foreslå byrådet at udsætte beslutningen om de tre vindmølleprojekter til den af miljøministerens længe bebudede ny vindmøllebekendtgørelse ligger på bordet.
Samme standpunkt havde hans substitut, Klaus Bertram Mikkelsen, da han vikarierede for Jørgen Brøgger under dennes sygdomsperiode i årets første fire måneder.
"Jeg vil lige vende tingene en ekstra gang med Klaus Bertram Mikkelsen, før jeg tager endelig stilling," siger Jørgen Brøgger, som heller ikke ved med sikkerhed, hvad han vil stemme, hvis Socialdemokratiet indledningsvis foreslår, at byrådet skal tage stilling til de tre gamle lokalplanforslag, som aldrig blev behandlet på byrådsmødet i april.

Publiceret 22 June 2011 12:16