Syddjurs borgmester Kirstine Bille (SF) og hendes kolleger af både liberal og socialliberal tilsnit fortæller mytomanerne, at lukning af udskolingen på Molsskolen og Ungdomsskolen samme sted ikke har politisk opbakning.

Syddjurs borgmester Kirstine Bille (SF) og hendes kolleger af både liberal og socialliberal tilsnit fortæller mytomanerne, at lukning af udskolingen på Molsskolen og Ungdomsskolen samme sted ikke har politisk opbakning.

Budget 2014 giver kronede dage for mytomaner

Det har ingen politisk gang på jord at knalde overbygningen på Molsskolen ned og dreje nøglen på Ungdomsskolen samme sted, fremgår det af tråd på facebook

Af
Af Lars Norman Thomsen

Budget-mytomanernes storhedstid er hver år i august, når Syddjurs Kommunes direktion helt efter sædvane smider et af politikerne bestilt budgetkatalog ud i det offentlige rum med gennemregnede forslag af, hvad konsekvenserne bliver økonomisk af en lang række forskellige tiltag lige fra lukning af en overbygning til besparelser på kaffeindkøb på rådhuset, der kan være med til at bringe kommunen i økonomisk balance.
Mytomanerne forveksler som regel budgetkatalogets mange forslag med den skinbarlige sandhed og virkelighed, og det får dem til at råbe op om, at nu er verden da gået af lave, og politikerne er de største fjolser i denne verden. Nu går den ikke længere af hensyn til den offentlige mening. Åbenhedens pris er stor og bøvlet.
Sandheden er, at budgetkataloget ene og alene er et katalog, som navnet siger, som politikerne har bestilt af direktionen for at have noget at forholde sig til i forhold til den virkelighed og de økonomiske udfordringer, som de skal beskæftige sig med, når de lægger det kommende års budget og budget for overslagsårene 2015-2017.
Nogle af forslagene i budgetkataloget får som regel gang på jord, andre er så langt ude i hampen, at det ville være politisk selvmord og føre til ragnarok at gennemføre dem.

Stop en halv

Politikerne i Syddjurs var torsdag og fredag samlet til budgetseminar på Ebeltoft Vandrehjem, hvor opgaven lød på at effektivisere og bespare kommunen for 50 millioner kroner for at bringe Budget 2014 i balance.
Efter hjemkomsten har flere politikere naturligvis været i fuld sving på diverse facebook-sites for at rose hinanden på tværs af partier for stor konstruktivitet og lige pille et par mytomaner ned hist og pist.
På en tråd på Per Zeidlers (Liberal Alliances) facebook-site bliver det godt grundigt afvist, at der er planer om at lukke udskolingen på Molsskolen i Knebel og Ungdomsskolen samme sted.
Både Zeidler, Det Radikale Venstres Carsten Bech og endog borgmester Kirstine Bille (SF) gør det. Sidstnævnte med ordene: "Der var ikke nogen i byrådet, der talte for lukning af overbygning og ungdomsskole på Mols."
Borgmesteren minder også mytomanerne om: "Kære venner i LA og RV: også tak for konstruktiv indsats på budgetseminaret! Og til alle jer, der kommenterer: Husk nu, at  det vi arbejder med er direktionens oplæg til et budget i balance."
Altså: Et er budgetkataloget , noget andet er, hvad der så er politisk muligt.
Politikerne er ikke mål i forhold til den stillede opgave med at finde 50 millioner kroner, fremgår det, men de er kommet et stykke vej.

Publiceret 24 August 2013 17:05

SENESTE TV