Akutlægebilen bliver fremover i Grenaa.

Akutlægebilen bliver fremover i Grenaa.

Paramediciner skal sikre akuthjælp på Mols og Helgenæs

Budgetforlig i Region Midt lukker al snak om akutlægebilens fremtidige placering

Af
Af Martin Schultz

Med en bevilling på 1,35 mill. kr. til døgndækning med paramedicinere i ambulanceberedskaber i blandt andet Rønde lukker Region Midt nu definitivt diskussionen om akutberedskabet på Djursland.
Dermed ligger det fast, at akutlægebilen på Djursland fortsat vil have station i Grenaa, selvom både politikere i Syddjurs og især Borgerforeningen Mols har argumenteret for, at den logisk set burde høre til i Kolind, hvor den indledningsvist var placeret og hvorfra den nemmest og hurtigt også kan nå til Mols og Helgenæs.
”En rigtig god løsning for hele Djursland,” kalder regionsmedlem Niels Erik Iversen (A) aftalen, som sikrer, at Mols og Helgenæs fremover er dækket ind af ambulancer, som er døgnbemandet med en paramediciner.
”Nu kommer der ambulancer med paramedicinere i Ebeltoft og Rønde, som hurtigt kan nå til udkantsområderne. Samtidig er hele Djursland jo stadig del af det meget fleksible system med akutlægebiler fra Grenaa, Randers og Aarhus. Mols og Helgenæs er nu dækket bedre ind. Jeg er glad for, at det er lykkedes at nå denne afgørelse,” siger Niels Erik Iversen.

Særlig ordning med 112 teams

”Kan man ikke få det man vil have, må man nøjes med det man kan få,” siger formand for Borgerforeningen Mols, Jørgen Ørgård, som har været den mest ihærdige forkæmper for at få flyttet akutlægebilen fra Grenaa til en alternativ placering midt på Djursland, som bedre kunne tilgodese Mols og Helgenæs.
”Vi må tilstå, at der ikke er mulighed for at få den logisk set mest rigtige løsning. Men afgørelsen er en slags accept af, at der er et problem med akuthjælpen i udkantsområderne,” siger Jørgen Ørgård.
Regionen piller ikke ved den særlige ordning med en udrykningslæge i Torup og bakker fremover op om to såkaldte 112 teams i Tved og Fejrup, som kan håndtere hjertestartere i akut tilfælde.

Publiceret 12 September 2014 11:02

SENESTE TV