Krigen i 1864 nåede også til Midtdjursland

Gårdejer Søren Thomassen fra Koed deltog som soldat i krigen, og hjemme på gården skulle hustruen sørge for tyske soldaters underhold, viser brevveksling fundet på Midtdjurs Lokalarkiv

Af
Af Bent Møller Pedersen

Kolind

'lokalhistoriker':

Året i år står i 1864-krigens tegn.
I forbindelse med 150-året for krigen, hører vi om kampe og nederlag til den overvældende fjende.
Alle begivenheder er koncentreret i Sønderjylland og især omkring Dybbøl, Sønderborg og Als.
Men når der har været involveret over 40.000 danske soldater, må alle egne af Danmark have været berørt på én eller anden måde.
Jeg spurgte derfor Midtdjurs Lokalarkiv, om man her havde fotos, beskrivelser eller andet fra perioden.
Og sandelig. Der fandtes en brevveksling mellem en soldat fra Koed og dennes hustru.
Soldaten er gdr. Søren Thomassen, 30 år, som har måttet forlade hustruen Caroline Christensen Møgeltoft, 3 børn og 4 ansatte for at drage i krig. Og han er ikke den eneste. I brevene nævner han navnene på mere end 10 bekendte fra lokalområdet, som han møder i hæren. Det er ret mange fra så lille en by.
I perioden december 1863 til juli 1864 kan vi følge hans færden og oplevelser fra indkaldelsen i København, hvor han bl.a. oplever begravelsen af kong Frederik den 7. Han kommer til Flensburg og siden følger tilbagetrækningen fra Dybbøl over Als til forskellige indkvarteringer på Fyn.
I brevene kan vi følge hans interesse for, hvordan det går i hjemmet. Han kommenterer på salg af dyr og vedligehold af huse og hører til venner og bekendte.
Det må have været frygteligt for ham at læse i et af brevene fra hustruen, at tyske soldater – som efterhånden fik besat hele Jylland – også var kommet til Koed. Og at de havde indlogeret sig på blandt andet hans gård, og at hustruen skulle sørge for deres underhold: 36 tyskere og 3 heste. Desuden har hun skullet levere 5 køer og noget korn til Randers. Senere skal hun levere 4 køer og korn.
Mens han bekæmper tyskere i Sønderjylland, besætter andre tyskere hans fødeegn og gård.
Det må være ubehageligt at vide, mens han står "i ler og sjask næsten til knæene" i Sønderjylland.
Jeg beder dig nu at hilse hele Familien og vores Folk men især være du kjære Caroline og Børnene kjærlig hilset fra din til Døden hengivne Mand.  Søren Thomassen.
Sådan slutter de fleste af brevene sendt fra soldat Søren Thomassen til hustruen Caroline i Koed.
Er man interesseret i at studere brevene nærmere, så er der åbent på Midtdjurs Lokalarkiv i Nimtofte tirsdage klokken 14-17. Desuden holdes åbent hus 8. november klokken 13-17.

Publiceret 23 October 2014 16:57