Bestyrelsesformand Jakob Altenborg (tv) og skoleleder Jørgen Fønss Bach fik forleden fremtiden om skolens fysiske rammer på plads i en handel med Syddjurs Kommune. Arkivfoto: Martin Schultz

Bestyrelsesformand Jakob Altenborg (tv) og skoleleder Jørgen Fønss Bach fik forleden fremtiden om skolens fysiske rammer på plads i en handel med Syddjurs Kommune. Arkivfoto: Martin Schultz

Nimtofte:

Midtdjurs Friskole er nu herre i eget hus

Syddjurs Kommune har solgt den tidligere Bauneskolen med de omkringliggende arealer i Nimtofte til Midtdjurs Friskole

Af
Af Martin Schultz

?Udstyret med et mandat fra Økonomiudvalget solgte Syddjurs borgmester Claus Wistoft (V) forleden bygningerne fra den tidligere Bauneskolen i Nimtofte til Midtdjurs Friskole for 1 mio. kr.
“En handel på særdeles rimelige vilkår,” kalder Claus Wistoft aftalen. Friskolen skal afdrage købssummen over en ti-årig periode.
Aftalen tjener ifølge borgmesteren flere gode formål.
“Midtdjurs Friskole får nu et varigt fundament. En bygningsparcel bliver et aktiv i stedet for bare at stå hen. Offentligheden har fortsat adgang til området omkring skolen. Og jeg forventer også, at friskolen kan styrke Nimtofte som lokalsamfund,” siger borgmester Claus Wistoft. I handelen indgår den klausul, at offentligheden fortsat skal have adgang til udenomsarealerne.
“Desuden er der den tilbagefaldsklausul, at bygningerne kvit og frit falder tilbage til kommunen, hvis forpligtigelserne ikke overholdes.”

Et vigtig signal

Midtdjurs Friskole åbnede i august 2010 i kølvandet på, at Syddjurs Kommune nedlagde de tre kommuneskoler i Feldballe, Ugelbølle og Nimtofte.
Friskolen havde intentioner om at købe bygningerne fra start, men hidtil har Midtdjurs Friskole lejet bygningerne af kommunen.
Med overtagelsen af bygningsmassen og udenomsarealerne sender Midtdjurs Friskole et vigtigt signal til området.
“Nogen har måske troet, at vi kun var en døgnflue. Det giver en klarhed, at vi nu sidder i egne bygninger, og jeg håber, at det kan styrke byens identitet, at man har en skole, Vi håber, at folk i byen vil bakke op om skolen,” siger formand for friskolens bestyrelse, Jakob Altenborg.
Med købet af skolen overtager Midtdjurs Friskole også den fysiske vedligeholdelse af skolen, som sine steder trænger til en kærlig hånd.
“Vi laver nu en plan for, hvordan vi vil prioritere vedligeholdelsen,” siger Jakob Altenborg.

Venter flere elever

Midtdjurs Friskole har 60 elever fra 0. til 6./7. klasse. Målet er 80 elever med klasser med 10-12 børn pr. årgang.
“Vi skal gøre mere opmærksom på vores faglighed, alternative undervisning og vores rammer for de børn, som trives bedst i lidt mindre skolesammenhæng,” siger Jakob Altenborg.
Overtagelsen af bygningerne er i følge formanden en stor dag for alle i forældrekredsen, som har arbejdet i 5-6 år for at sikre friskolen sine egne bygninger.
“Vi fejrer overtagelsen af bygningerne ved en festlighed 10. august kl. 14.30.”

null

Publiceret 25 June 2015 08:44