Jægere på jagt med elever fra Feldballe Friskole i ryggen. Privatfoto

Jægere på jagt med elever fra Feldballe Friskole i ryggen. Privatfoto

Feldballe:

Friskolebørn på 1. parket til jagtoplevelse

Feldballe Friskole praktiserer udeskole på alle klassetrin og tager afsæt i at friskolen ligger i Nationalpark Mols Bjerge

Af
Af Martin Schultz

?På Feldballe Friskole kan eleverne mærke, at skolen er placeret i en nationalpark.
I 4. og 5. klasse har eleverne som et led i emnet “den nære omverden” været både på jagt og plantet flere hundrede løvtræer.
”Eleverne har haft et spændende skoleår med deres natur- og værkstedsfagslærere Jimmy Heiz Aakjær og Jákup Sørensen. De har beskæftiget sig med praktisk skovdrift og naturpleje, hvor de blandt andet både har været på jagt og plantet skov,” fortæller leder af Feldballe Friskole, René Jakobsen.
I november deltog de i projektet “Genplant Planeten”, hvor de plantede flere hundrede løvtræer i Ringelmoseskoven på Kalø under kyndig vejledning af Naturstyrelsens skovarbejdere.
Januar måned bød på pürschjagt på markerne omkring Kalø Hovedgård, ligeledes på Naturstyrelsens arealer. Denne gang var Danmarks Jægerforbund arrangør.

Rådyrene opdagede faren

Det virker som et umuligt projekt, at lade 28 børn og voksne snige sig ind på de årvågne rådyr, hen over de nøgne vintermarker. Men eleverne fik en oplevelse for livet.
Franz Holmberg, Naturvejleder ved Danmarks Jægerforbund og Jákup Sørensen, der ved siden af sin lærergerning også laver naturformidling for Jægerforbundet, lokaliserede hurtigt en gruppe rådyr - der desværre fik øje på den ivrige flok, der kom kravlende på alle fire.
Der måtte nu lægges en anden strategi, vel vidende at sandsynligheden for succes nu var væsentlig mindre. Klassen blev delt i to hold, som gik i hver sin retning.

Råvildt over bål

Ved en ligelig fordeling af jagtligt held og evne for at læse situationen, lykkedes det begge jægere at nedlægge et stykke råvildt, mens alle elever oplevede situationen “fra første parket”.
Begge dyr var nøje udvalgt, da der kun måtte skydes de svageste dyr fra bestanden.
Efterfølgende hjalp eleverne med at brække og flå dyrene.
Rygfilét og hjerte blev tilberedt over bål som smagsprøver til forældre og elever, der dermed nød godt af Jimmys kokkeuddannelse.
”Resten af kødet og dyrene bliver anvendt til formidling for skolens øvrige elever, blandt andet i skolens andre fag som kokkelinje og historisk værksted,” fortæller René Jakobsen.

Begge jægere nedlagde et stykke råvildt. Privatfoto

Begge jægere nedlagde et stykke råvildt. Privatfoto

To unge rådyr blev nedlagt. Privatfoto

To unge rådyr blev nedlagt. Privatfoto

Rådyret blev flået og brækket. Privatfoto

Rådyret blev flået og brækket. Privatfoto

Kødet blev tilberedt over bål ...

Kødet blev tilberedt over bål ...

... og derefter var der smagsprøver. Privatfotos

... og derefter var der smagsprøver. Privatfotos

Publiceret 02 February 2016 10:08

SENESTE TV