Christian Haubuf

Christian Haubuf

Debat Syddjurs:

Socialdemokraterne står vagt om den kommunale velfærd

Af
Af Christian Haubuf (A)

Syddjurs Byråd:

"Besparelser: Lad os kalde det ved rette navn: Det er nedskæringer, ringere service og mindre velfærd i kommunerne. Men regeringen slår det bare hen som 'omprioriteringsbidrag'. Derfor må vi reagere. 
Det nye trylleord, der skal få den offentlige sektor til at gå længere på literen er ompriorienteringsbidraget, som Lars Lykke Rasmussen siger det. Det må være meget lang tid siden, han har været ude i f.eks en daginstitution, skole eller i ældreområdet. Her kan man ikke køre længere længere på literen. 
Sidste sommer smed regeringen – godt hjulpet af blandt andet Dansk Folkeparti – det ind som en bombe under forhandlingerne med kommunerne.
Omprioriteringsbidraget betyder, at kommunerne skal skære én procent af de kommunale budgetter hvert år i årene 2016 til 2019. Det er 2,4 milliarder kroner, som hvert år skal hentes ud af de kommunale budgetter, hvor de ellers er afsat til ældrepleje, børnepasning, folkeskole og meget andet. Samlet er det over syv milliarder kommunale kroner, som regeringen på den måde henter over til Christianborg.
Her kan regeringen og dens støttepartier fordele og øremærke pengene, som de har lyst til – og altså ikke som de enkelte byråd måtte vælge at prioritere dem. Regeringen mener at vide bedre, hvor der er behov for mere velfærd – eller om nogle af pengene eventuelt skal gives som skattelettelser. Princippet er »send flere penge til Christiansborg«, så regeringen kan drysse dem ud fra balkonen til hurra-råb fra de befolkningsgrupper, den vælger at tilgodese.
Omprioriteringsbidrag er et misvisende ord.
Det burde rettelig hedde nedprioritering, for set fra kommunerne er det udtryk for ringere service og mindre velfærd. 
Syddjurs Byråd har som bekendt været i gang med sparekniven, og selv om det i et vist omfang er forsøgt afbødet af effektiviseringer, strukturændringer, omlægning af arbejdsgange og andet, så slår regeringens omprioriterings-besparelser igennem i kommunens budget. Det mærker medarbejderne, de ældre, skolebørnene osv.
Kommunens medarbejdere og byrådets medlemmer ved, hvor der er brug for at styrke service og velfærd, men med omprioriteringsbidraget har regeringen også lagt gift ud for det kommunale selvstyre og det lokale demokrati. 
Top- og detailstyring af den offentlige service er udtryk for en gammeldags politisk kultur, hvor Christiansborg-politikerne higer efter at score kortsigtede popularitets-gevinster fremfor at lade det ægte nærdemokrati råde og inddrage borgerne. 
Samtidig har regeringen med sit omprioriteringsbidrag skabt en uværdige ubalance mellem Christiansborg og det kommunale Danmark. 
Nu hvor regeringen på forhånd har gjort et grimt indhug i kommunernes budget, vil de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL få karakter af, at kommunerne skal skrue bissen på og bruge sin energi på at vinde det tabte tilbage. I stedet for at finde fremadrettede løsninger for den danske velfærd.
Derfor står vi nu i en politisk kamp, der vil afgøre, hvilken retning Danmark skal bevæge sig i. Regeringen og dens støttepartier vil med omprioriteringsbidraget sikkert bilde os ind, at de kan uddele store skattelettelser, uden at vores fælles velfærd rammes. Men virkeligheden er, at det ikke kan ske uden mærkbare nedskæringer. 
Vi vil stå vagt om borgernes velfærd, det lokale demokrati og det kommunale selvstyre – og derfor ønsker vi omprioriteringsbidraget helt afskaffet."

Publiceret 15 May 2016 14:17