Christian Haubuf

Christian Haubuf

Debat:

Professionel indsats til asylbørn

Af Christian Haubuf (S), Syddjurs Byråd:

"De seneste uger har vi hørt om frygtelige historier om mulige overgreb på børn i asylcentre. Sager, som kalder på det helt oplagte, at børnecentre omfattes af det sociale tilsyn på lige fod med alle andre institutioner for anbragte børn og unge, for at sikre en professionel indsats for de børn, der er i myndighedernes varetægt.

Lad os lige holde fast i, hvad der er for nogle børn, vi taler om: De børn, der havner på landets børnecentre, er børn, som er flygtet fra krig og nød. De befinder sig i en ekstremt udsat situation. Flugten og de oplevelser, børnene har haft i deres hjemland, sætter selvsagt sine spor.

Særligt de uledsagede flygtningebørn, som kommer til Danmark uden familie. De står alene i et fremmed land med et fremmed sprog og skal klare sig igennem asylprocedurer og en ny usikker tilværelse i et asylcenter. De savner deres forældre og søskende og bekymrer sig for dem. Nu er de her alene og uden vished for fremtiden.

Alle de forhold gør, at FN betegner de uledsagede flygtningebørn som en af de mest sårbare flygtningegrupper. Derfor er det ekstra vigtigt, at det er professionelle mennesker med de rette faglige kompetencer, som skal tage vare på de her børn. De skal bygges op som mennesker, og det kræver pædagogiske kompetencer og tilstrækkeligt personale.

Det er ikke godt nok, at kun knap halvdelen af de medarbejdere, der har ansvaret for børnene på landets kommunale børnecentre, har en pædagogisk uddannelse. Udlændingestyrelsen, der beslutter og godkender, hvilke kommuner der kan drive børne- asylcentrene, bør stille krav til kommunerne om, at de skal sikre den rette personalesammensætning med de nødvendige kompetencer og fagligheder.

Det handler om børns livschancer. Og heldigvis har de uledsagede flygtningebørn også et stort potentiale. At børnene på egen hånd har overlevet den lange flugt til Danmark, vidner om en enorm styrke. De er altså på den ene side meget sårbare og på den anden side selvstændige og motiverede. Det stiller særlige krav til de professionelle, der møder netop den gruppe flygtninge.

Derfor har de brug for en kvalificeret faglig indsats, så deres udfordringer behandles, og så de udvikler sig i den rigtige retning."

Christian Haubuf
Socialdemokratisk byrådsmedlem

Publiceret 11 November 2016 10:00