Christian Haubuf

Christian Haubuf

KV17 - debat Syddjurs:

Sidste ord er ikke sagt om privatisering af kommunale fællesveje

Af Christian Haubuf, formand for Socialdemokraterne i Ebeltoft og Omegn og medlem af Syddjurs Byråd:

“Socialdemokraterne i Ebeltoft og Omegn har tidligere afholdt et borgermøde i Ebeltoft om privatisering af de kommunale fællesveje. Mange borgere er naturligvis optaget af emnet, der har direkte betydning for deres hverdag, og 110 borgere deltog aktivt i borgermødet i Ebeltoft. Kritikken af byrådets beslutning om at privatisere de kommunale fællesveje blev tydelig tilkendegivet.

Efterfølgende har Socialdemokrater været initiativtagere til borgermøder i Pindstrup, og der har været afholdt borgermøder i Hornslet og Rønde – borgermøderne her var ikke arrangeret af socialdemokrater. Alle steder var borgere mødt talstærkt op, og der blev tydeligt givet udtryk for utilfredsheden med den politiske beslutning.

I kommunen vil vi gerne borgerinddragelse. For socialdemokraterne betyder borgerinddragelse, at vi udover at inddrage borgerne er aktivt lyttende og reelt forholder os til den kritik, borgerne giver udtryk for.

Grundejerforeninger og menige borgere har tydeligt udtrykt deres bekymring for de mange problematiske effekter en privatisering af de kommunale fællesveje og dermed vejriste, fortove, snerydning, drift og vedligehold af gadebelysning kan medføre.
Tidsplanen er, at den nuværende beslutning træder i kraft maj 2018.

Socialdemokraterne arbejder fortsat på, at den flertalsbeslutning, som det nuværende byråd har taget om privatisering af offentlige fællesveje, bliver omgjort.”

Publiceret 05 March 2017 19:25