Debat:

En politiopgave at beskytte Flemming Rose - men hvem skal betale?

Af Søren Iversen, forstander, Højskolen på Kalø:

“Fredag d. 1.9. havde vi – Højskolen på Kalø – udlejet vores Auditorium til privat formål.

Da jeg ankom til skolen kl. ca. 8.15, vrimlede det med politifolk. Adgangen til parkeringspladsen var med undtagelse af en enkelt blokeret af politiets biler, mens andre med og uden blåt blink fyldte op i landskabet inkl. en mandskabsvogn. Uniformklædte betjente, civilklædte betjente – anslået 10-12 i alt - og politihunde kredsede om den udlejede bygning, ligesom den tilgrænsende skov og højskolens park indgik i inspektionen.
Jeg var naturligvis slået af forundring over det uventede politiopbud og spurgte mig for på vores kontor. Her oplyste man mig om, at lejeren af vores auditorium – seniorer fra en landbrugsfaglig forening – skulle afvikle deres årlige sammenkomst og havde til lejligheden inviteret den tidligere JP-redaktør Flemming Rose, der skulle holde foredrag.

Efterhånden som politiets kontrol skred frem, blev det mere og mere besværligt at færdes for os, som har vores daglige gang på skolen - med en ikke ubetydelig besværliggørelse af udførelsen af vores arbejde som et uundgåeligt resultat. Hvad netop denne side af sagen angår kan vi naturligvis fremover tage vores forholdsregler i selve udlejningsaftalen. Og det vil vi gøre.

Men et mere principielt og efter min opfattelse meget vigtigere spørgsmål ligger uden for vores beslutningsdygtighed. Det drejer sig om anvendelsen af offentlige ressourcer til løsningen af den påkrævede politiopgave.
Jeg billiger fuldt ud, at beskyttelse af mennesker, der er udsat for trusler – det være sig terror- eller andre trusler - er en politiopgave. Man må til enhver tid afvise, at private vagtværn, security-folk eller lignende skal kunne varetage sådanne opgaver. Det er og bliver en politiopgave.

Men det er ikke indlysende, at disse opgaver skal betales af det offentlige, selvom politiet er en offentlig myndighed. Jeg vil derfor meget opfordre politikere og diverse beslutningstagere til at overveje, om det ikke bør være sådan, at når alle andre end offentlige myndigheder gør brug af personer, der kræver politibeskyttelse uanset årsagen til dette, bør arrangøren selv betale gildet. I det her beskrevne tilfælde burde det således være lejeren af vores auditorium, der som ansvarlig for arrangementet selv skulle betale for det kolossale politiopbud.

Politiet burde have mulighed for at udskrive en faktura til arrangøren, så politiet ikke bliver udsultet økonomisk og dermed mandskabsmæssigt af at skulle løse en overvågningsopgave, som en privat entreprenør eller lignende foranlediger.
Ganske uanset hvad man mener om Flemming Rose, der vel efterhånden i et stort antal danskeres bevidsthed kan betegnes som den personificerede ytringsfrihed – med eller uden rette – så burde der være enighed om, at også rekvirenter af Flemming Rose bærer et ansvar for ytrings- og forsamlingsfriheden og derved ikke bidrager til, at andre mennesker begrænses i deres frihed til at færdes og udføre deres arbejde på egne matrikler eller arbejdspladser, der kræver deres tilstedeværelse.”

Publiceret 06 September 2017 21:40