KV17 - debat Syddjurs:

Ja, til mere vild natur i Syddjurs

Af Hasse Schneidermann (Ø), kandidat til KV17:

“Jeg synes, det er godt, at de politiske forhandlinger om næste års budget nu er ovre. Jeg har det især godt med, at der er politisk enighed om at ”det grønne område” opprioriteres. Der er afsat 250.000 kroner til gavn for biodiversiteten, eller mangfoldigheden af vilde dyr og planter i vores kommune. Ud over den lille pulje penge til styrkelse af biodiversiteten, som jeg håber, vil vokse i de kommende års budgetter, er der i år afsat ekstra midler til energirenoveringer, øget bæredygtighed i de kommunale, rensning af vores kyster indkøb samt lidt penge til restaurering af Naturbørnehavens skurvogne, der trænger til en udskiftning.

Efter min mening bringer næste års budget Syddjurs Kommune i den rigtige retning, men der er meget mere vi kan og skal gøre meget bedre i Syddjurs Kommune – også for naturen.

Alle besynger Syddjurs Kommunes smukke natur. Eller landskab for at sige det præcist. For det meste af det gamle istidslandskab er jo ikke natur, og naturen er under pres.

Syddjurs Kommune består af spændende og enestående landskaber og sjældne naturtyper med en del truede dyr og planter. Ud af de cirka 200 sjældne og bevaringsværdige naturtyper, som EU har beskrevet i deres habitatdirektiv, er de 60 repræsenteret i Danmark og hele 40 i vores kommune. Både de afvekslende landskaber og den fantastiske natur er en daglig glæde for os, der bor her og et trumfkort for brandingen af kommunen.

Kommunes landskab er delt op i byzoner, landzoner, sommerhusområder og fredsskov. Der bliver bygget, asfalteret, pløjet, drænet, hegnet, plantet og gødsket som aldrig før. Industrielt landbrug, industri, veje og boliger fortrænger naturen. Naturen omtales og berømmes alt for ofte for sin nytteværdi som netop landbrug, skovbrug, dambrug og havbrug. Af og til lister nytteværdien sig ind af bagdøren, som turistmål, fritids-, rekreationsområder. Den vilde natur og biodiversiteten er på tilbagegang. Naturen har tabt masser af terræn til snævre, kortsigtede private erhvervsinteresser. Vi mener, at det er et sørgeligt tab. Vi vil sikre naturens vilde planter og dyr den samme ret til at være her uden at skulle gøre sig fortjent til det.

Også i vores kommune er kampen om pladsen hård – og det kræver fremadskuende politik, at tage natures parti. Naturen kan noget særligt og har stor betydning for vores sundhed og livskvalitet. Enhedslisten vil have biodiversiteten og magien tilbage i vores landskab og sikre kommunens borgere retten til et sundt liv i et rent miljø og en rig og mangfoldig vild natur.

Det er vi ikke alene om. Sammen med Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti går vi til valg på en fælles politik for Bæredygtig Udvikling – en målrettet grøn omstilling af kommunen.

Sammen vil vi i den næste byrådsperiode modarbejde produktionsanlæg, som kan true vore vandløb, kyster og natur som f.eks. de forurenende havbrug ud for Djursland og nok så vigtigt, udvikle en handlingsplan for at Syddjurs bliver klassificeret som “rig natur” i ranglisten over kommunernes naturkapital, hvor vi i dag kun ligger vi på “mellem natur”. Vi vil altså intensivere arbejdet med at bevare og udvide vores følsomme naturtyper, herunder Natura-2000 områder og sikre levesteder for de truede arter. Vi vil have at kommunen går forrest ved på egne arealer at skabe den bedst mulige natur og for en udvidelse af vores enestående Nationalpark og ikke mindst for en genetablering af Kolindsund til gavn for naturen, borgere, turisme og bosætning i Syddjurs.

Men hvor skal pengene komme fra? Ja, i Enhedslisten mener vi, at der skal være sammenhæng mellem det vi gør lokalt og på Tinge. Derfor lancerede vi på Naturens Dag i september ideen om, at statslig ”Natur Og Folk-pulje” med en grøn årlig milliard, som kan være med til at finansiere kommunernes projekter til natur genopretning.
Enhedslisten tager natures parti, og vi vil have den meget vildere.”

Publiceret 11 October 2017 21:50

Adresseavisen Syddjurs nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Adresseavisen Syddjurs
SENESTE TV

Kræftramte børn får tur i Djurs Sommerland

Normalt står hverdagen på hvile, lektier og ind i mellem blodprøver og kemo for 13-årige Mikkel G. Nielsen fra Galten. Men i dag får han sammen med andre kræftsyge børn fra Skejby Sygehus og deres familier mulighed for at glemme hverdagen lidt med en tur i Djurs Sommerland.

Det er Lions Club Aarhus Régina og Lions ungdomsklub Leo Club Aarhus Nord, der har arrangeret sommerturen til Djurs Sommerland.

"Jeg har glædet mig til i dag, fordi Lions Club har arrangeret, at vi unge kommer i Djurs Sommerland og hygger os og har det mega sjovt. Sådan nogle arrangementer kommer der tit nogle af for at vi skal glemme vores kemodage og have det sjovt," siger Mikkel G. Nielsen.

Væk fra hverdagen

Mikkel G. Nielsen fik i efteråret konstateret leukæmi. En lidt sjælden form, hvor det er t-cellerne, der ramt.

"De første otte måneder, har været hårde. Der har han fået blok-kure, som er en hård kemokur. Halvdelen af tiden har han været indlagt. Derfor er det rart at han nu er frisk nok til at være med i dag," fortæller Lis-Lotte Nielsen, som er mor til Mikkel.

Derfor er det også en Mikkel G. Nielsen, der har kørestolen med i dag, så han ikke bliver alt for træt. Men en af de vildeste forlystelser var alligevel øverst på dagens to-do liste, og blev som den første krydset af.

"Det er den sjoveste forlystelse der er herude. Det er fedt, det går så hurtigt, især det sving, der kommer i starten," fortæller 13-årige Mikkel G. Nielsen, der førhen har haft sæsonkort til forlystelsesparken.

Giver et afbræk

Det er 17. gang, at Lions Club har arrangeret turen for børnene og deres familier. Lions Club er verdens største private humanitære hjælpeorganisation. Pengene til sommerlandsturen kommer fra klubbernes kontingentkasse og fra aktivitetskassen – altså penge, de har tjent ved eksempelvis kræmmermarkeder, bankospil med mere.

”Formålet med den årlige udflugt er at give de sygdomsramte familier et afbræk fra en hverdag præget af sygdom. I løbet af dagen kan hele familien hygge sig og have det sjovt sammen i forlystelserne – et samvær, som der ikke altid er mulighed for på afdelingen. Samtidig får familierne mulighed for at møde andre familier i lignende situationer, og de får tid til at tale sammen og lære hinanden bedre at kende,” fortæller formand for Lions Club Aarhus Régina, Solvejg Kaae Hansen.