Bekymrende, at så mange ikke har et sted at bo

Politikere på Djursland er bekymrede over det stigende antal hjemløse.

Af
Af Hanne Winther Mikkelsen

JP Aarhus

hjemløse 29 mennesker uden tag over hovedet er en uholdbar situation, lyder det samstemmende fra de to kommuner på Djursland.
“Det stigende antal hjemløse er stærkt bekymrende, og vi er meget opmærksomme på problemet,” siger formand for Voksen- og Plejeudvalget i Norddjurs Kommune Lars Møller (S):
“Desværre er vi ikke så overraskede set i lyset af reformer som kontanthjælpsloftet og ungeydelsen. Samtidig er huslejen blevet dyrere og dyrere, også her på Djursland. Det har strammet grebet endnu mere om borgere, som i forvejen var pressede.”
Samme melding kommer fra socialudvalgsformand Ole Bollesen (S) fra Syddjurs Kommune.
“Jeg er bestemt meget bekymret, men det kommer ikke bag på os, at der er flere af vores borgere, der lever på kanten. Kombinationen af kontanthjælpsloft og huslejepriser, der er røget op i et højt niveau, rammer de socialt udsatte og unge hårdt.”

Hjemløshed rammer hurtigt

Ifølge en socialforsker er det netop sociale reformer og stigende husleje, der er en væsentlig forklaring på, at mindre byer har fået flere hjemløse.
“Manglen på billige boliger er faktisk ikke længere et storbyfænomen, men har bredt sig til mange mindre byer. Og det rammer altså de socialt udsatte hårdt – oven i lave offentlige ydelser, og de personlige problemer, de ofte selv kæmper med,” siger Lars Benjaminsen, seniorforsker hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, der står bag kortlægningen af hjemløse.
“Manglen på billige boliger skaber en øget risiko for, at kriser i den enkeltes liv i dag hurtigere kan ende i hjemløshed end tidligere,« forklarer Lars Benjaminsen.
Begge socialudvalgsformænd fra Djursland understreger, at der ikke er simple snuptag til at løse situationen. I Norddjurs vil man nu forsøge at knække kurven med det stigende antal hjemløse borgere. Blandt andet med en bøn til boligforeningerne.
“Der er hård kamp blandt borgere med lav indkomst om de få, billige lejligheder, der er tilbage. Derfor er vi gået i dialog med boligforeningerne om at sørge for, der bliver flere billige lejemål. Det er de lydhøre over for. Vi skal også se på, om kommunen bør have flere akutboliger til hjemløse,” siger Lars Møller, formand for Voksen- og Plejeudvalget (S), med en bøn til boligforeningerne.
 

Øget indsats

Også Syddjurs styrker beredskabet for bedre at kunne hjælpe hjemløse, og forebygge, at endnu flere havner i samme situation.
“Jeg vil bede forvaltningen være meget opmærksom på problemet. Der må helst ikke være nogle, der er i risikozonen for at blive hjemløse, som går under radaren. Vi skal også have en endnu tættere dialog med de sociale tilbud i kommunen, som ofte kender de mennesker, der kommer i klemme. Tomme ældreboliger rundt om i Syddjurs Kommune kan nu også komme i spil som billige hjem til socialt udsatte,” foreslår socialudvalgsformand Ole Bollesen (S).
“Ældreboligerne kan både bruges til akutpladser til dem, der pludselig står uden tag over hovedet, og kan også tilbydes som billige, permanente boliger til socialt udsatte. Desuden er boligforeningen djursbo i gang med at opføre små lejligheder til markant lavere kvadratmeterpriser, end vi ellers har i kommunen.”

Publiceret 26 October 2017 07:00

SENESTE TV