KV17 - debat Syddjurs:

Hvad vil du gerne have at dit barn lærer i skolen i morgen?

Af Peter Krog-Meyer, kandidat til KV17 for Liberal Alliance:

“Der har i Syddjurs valgkampen været flere indlæg om folkeskolerne og lærernes arbejdsvilkår især på baggrund af folkeskolereformen. I Liberal Alliance vil vi arbejde for, at skolerne får mere frihed.
Det drejer sig om at give flere beføjelser til skolebestyrelserne og de ansatte. Nogle steder opleves det i dag, at det eneste skolebestyrelsen stort set laver, er at skrive høringssvar til kommunen.

I Syddjurs kommune har vi 10 kommunale folkeskoler og én specialskole. Disse skoler skal vi bevare. Skolerne er grundlaget for bosætning og liv i kommunen.

Skolerne er meget forskellige, store, mindre, i større byer, i mindre byer. Det er vigtigt at slå fast, at skolerne aldrig kan blive ens.

Vi skal tværtimod udnytte skolernes forskellighed til at udvikle skolerne. I Liberal Alliance opfordrer vi forældrebestyrelserne og de ansatte til at udnytte de styrker, de enkelte skoler måtte have. Det kan være musisk, teater, andre kreative fag, innovations- og opfinderklasser, sprog mv.

Der er rigtig mange muligheder. At kunne præge sin lokale skole med et særkende vil på sigt udvikle skolens egen identitet tydeligere. Dette vil kunne skabe opmærksomhed om skolen og tiltrække elever.
På den måde kan skolerne være med til at styrke lokalområdernes engagement og den lokale identitet. Et sammenhold om skolen vil gaven alle og arbejdsglæden og trivslen vil øges.”

Publiceret 04 November 2017 11:40

SENESTE TV