KV17 - debat Syddjurs:

Syddjurs er i bedre form en nogensinde

Af
Af Claus Wistoft (V)

borgmester

kandidat til KV17:

“Nu er valgkampen til kommunalvalget 2017 for alvor i gang, og på vegne af Venstre her en lille status og et bud på de kommende 4-års vigtigste udfordringer.

Det går faktisk rigtig godt i Syddjurs; kommunen har aldrig været i bedre form:

 • Vi har en historisk høj beskæftigelse, og dermed også historisk lav arbejdsløshed på 3,9%, og næsten 900 færre borgere er på offentlig forsørgelse end for 4 år siden. 
 • Der bygges som aldrig før, og befolkningstallet er steget med 1 procent det seneste år.
 • For første gang i 10 år er der stigning i antallet af private arbejdspladser på Djursland.
 • Vi driver en kommune, der både leverer service i top og er blandt de mest effektive i Danmark. 
 • Vi er blandt de fem kommuner i DK, der leverer mest hjemmehjælp til +80-årige.
 • Vi er netop farvet grøn på BUPL's landkort på grund af forbedringer for 0-6-årige i budget 2018.
 • Skolestruktur og rammer for ungdomsskole er på plads for de kommende 4 år, og skolerne skal nu have ro til at arbejde.
 • I 3 ud af 4 landsdækkende undersøgelser om rammebetingelser for erhvervslivet ligger vi i top 10.
 • Vi udvikler hele tiden samarbejdet med distriktsråd og civilsamfund i en god retning, der styrker fællesskabet.
 • Det afgående byråd har samarbejdet rigtig flot og har fået helt styr på kommunes økonomi som i den grad styrkes af både en effektiv drift, tilflytning og lav arbejdsløshed, hvilket giver muligheder.
Alle ovennævnte områder er i god gænge og skal selvfølgelig hele tiden optimeres, men i Venstres optik er der en række mindst ligeså vigtige udfordringer som trænger sig på de kommende år, men som ikke får særlig meget opmærksomhed:
 • Vi skal udvikle vores nære sundhedsvæsen til både at kunne håndtere tidligere udskrivninger fra sygehusene samtidig med, at der bliver flere ældre.
 • Vi skal have endnu flere ud af overførselsindkomster og i job. Især blandt flygtninge skal beskæftigelsesfrekvensen hæves fra de nuværende ca. 35 procent, også for at sikre den bedste integration.
 • Vi skal have langt flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, så vi sikrer arbejdskraft til Bygge- og anlægsklyngen på Djursland i fremtiden.
 • Vi skal sikre 100 procent dækning med fibernet og mobiltelefoni på Djursland, så alle – inklusiv kommunen – kan udnytte digitaliseringens muligheder fuldt ud.
 • Vi skal sikre, at langt flere unge er uddannelsesparate, når de forlader folkeskolen
 • Vi skal udvikle kommunens samarbejde med civilsamfundet, så bosætningen styrkes
 • Og endelig skal vi være skarpe på, hvilke samarbejder og partnerskaber vi som kommune fremadrettet kan have størst udbytte af.
Flere områder kan sagtens nævnes, men i Venstres blik ind i fremtiden er disse mest centrale for, at det gode liv i Syddjurs bliver endnu bedre.”

Publiceret 04 November 2017 10:13

Adresseavisen Syddjurs nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Adresseavisen Syddjurs
SENESTE TV