KV17 - debat Syddjurs:

Mere lokal natur i Syddjurs, tak

Af Anita Søholm (A), kandidat til KV17:

“I budgetkataloget for 2018 er der sat fokus på at øge biodiversiteten i kommunen ved at prioritere 250.000 kr. årligt til formålet.
Der er mange måder at skabe mere lokal natur på, og dermed øge biodiversiteten. At lave et lille vandhul fx ved ældrecentre i Syddjurs Kommune, er en måde, der giver øget biodiversitet ved at have fokus på valg af pollenrige planter, som tiltrækker bier, sommerfugle og fugle.
Det vil også give mulighed for nogle gode udeoplevelser for de ældre og pårørende på centrene. Man kan jo supplere med siddepladser ved vandhullet, stier og måske en bålplads tæt på.
Det vil både skabe mere lokal natur, samt muligheden for øget sundhed for de ældre med socialt samvær i uderummet, fællesskab omkring udeaktiviteter og bevægelse i nærområdet. Man kunne jo starte med at indrette udearealerne i tilknytning til det nye kommunale byggeri, der er ved at blive bygget i Rønde, så de tilgodeser øget biodiversitet og udeaktiviteter.
En anden måde er at skabe små artsrige biotoper i byparker og på andre grønne byområder med insekthoteller, arealer med vilde hjemmehørende blomsterplanter, bede med flerårige krydderurter og sommerfuglebuske, ophængning af fuglekasser til de hulrugende fugle og gærdselshegn som giver ly for pindsvin og andre mindre dyr.
Biotoperne kan rumme siddepladser og sansestier, hvor man kan opleve blomster, insekter og fugle på tæt hold, og nyde sin medbragte mad.
Forligskredsen ønsker også at udvalget for Natur, Teknik og Miljø sætter kommunens skovdrift til drøftelse med henblik på at opnå både bedre natur og bedre økonomi. Oplægget skal godkendes af byrådet. Med disse hensigtserklæringer omkring biodiversitet, vil det være oplagt at lave en overordnet strategi for øget biodiversitet i Syddjurs Kommune med dertil hørende handleplaner.
Det vil jeg arbejde for, hvis jeg bliver valgt ind i byrådet. Mere lokal natur, flere naturoplevelser for nye målgrupper og implementering af en overordnet biodiversitetsstrategi for Syddjurs Kommune - til glæde og gavn for vores lokale natur og borgerne overalt i kommunen.”

Publiceret 07 November 2017 14:40

SENESTE TV