KV17 - Syddjurs:

Hvordan går det med inklusionen i Syddjurs?

Af Vinni Kjærgaard Jørgensen, Kirkestræde 8, Søby, 8543 Hornslet:

"For ca. 2 år siden blev de sidste specialklasser i Syddjurs lukket. Nu skulle børnene inkluderes.

Det skete på et Byrådsmøde, som jeg deltog i. På samme møde lovede politikkerne med Per Zeidler som formand for området, at de ville følge området tæt og lave en hurtig opfølgning.

Dette er ikke sket endnu.

Dette kunne jeg godt tænke mig en debat om. Der er nærmest larmende tavshed om inklusion i Syddjurs.

Er det fordi, det går fantastisk, og en opfølgning herfor ikke er nødvendig?

Eller går det så skidt, at Byrådet bevidst ikke ønsker en opfølgning op til valget?

Eller er det noget helt 3., der ligger til grund?

PS: for god ordens skyld skal det nævnes, at en lille håndfuld politikere har nævnt emnet – men bolden er ikke taget op af de andre."

Publiceret 08 November 2017 19:00

SENESTE TV