KV17 - debat Syddjurs:

Skal vi sige nej til virksomheder i Syddjurs?

Af Inger Terkildsen (Liberal Alliance), kandidat til KV17:

Vil vi gerne have bosætning? 

Vil vi gerne have erhvervsvenlighed også for de virksomheder, der har valgt Syddjurs?

Vil vi gerne have iværksættere til at starte her?

JA, vil alle politikere svare, men hvordan skal det være, så kommer uenigheden. Har vi noget valg?

NEJ, mener jeg.

Vi vil gerne have bosætning, der hvor det passer bedst ind i vores overbevisning ikke der, hvor vi har flest mulige borgere eller tilflyttere der ønsker at bo. Jeg tror, at vi er nødt til at se på snebold-effekten her for at få gang i hele kommunen.

Vi er nødsaget til at få markedskræfterne til at vise os vejen. Det er alt andet lige således, at det er vores bedste mulighed for at få gang i hele kommunen.

Vi vil så gerne have erhverv til kommunen, det kræver som hovedregel ikke direktører, adm. medarbejder osv., men derimod er den allerbedste reklame mund-til-mund. Har de mennesker det godt som er her, vil de give en effekt af, at andre tænker denne vej. Der er det vigtigt, at vi starter alt kommunikation med et JA, og så ser vi derefter på, hvordan vi løser denne virksomheds opgaver og ønsker. Jeg ved godt, at jeg har hørt i denne valgkamp, at vi skal sortere i, hvilke virksomheder vi ønsker, mon vi har råd til det på sigt?

Jeg tror ikke, at vi nogen sinde får mange store virksomheder, men vi skal leve af de mellemstore og mindre virksomheder, det betyder også, at der er mange andre ting, der spiller ind, når du skal tage dit valg, fordi det som ofte er hele familien, der skal flytte med på sigt.

Vi har mange ønsker til fremtiden for iværksættere her, der er mange gode tiltag i gang og mange der har nogle gode ideer. Vi skal bare hjælpe de gode ideer til at blive bæredygtige, så man har mulighed for at leve af det og måske udvide til, at man kan få medarbejdere.

Som tidligere nævnt er mund-til-mund den bedste reklame og derfor vil det give god mening, hvis vi tænkte på at handle lokalt, når man siger denne sætning, syntes jeg, at vi har sagt alt. Vil man tænke på denne måde, vil der være rigtig mange sidegevinster, men det kræver, at man vil tænke det nære og ikke hele tiden det centrale.

Hvad tænker jeg på?

Det siger sig selv, at den lille skole vil være dyrere at drive end den store skole og hvad så? Det betyder alt for det nære.

Det siger sig selv, at vi er nødsaget til at betale for en bedre kollektiv trafik for vores yderområder. Og hvad så? Det betyder alt for det nære.

Jeg ønsker meget mere lokalt til alle områder, og at vi skal kunne leve, bo og arbejde i vores kommune, men vi skal også gøre noget for de borger der skal pendle, de skal have den bedste infrastruktur.

Vi skal tænke anderledes og hvad så?

STEM PERSONLIGT 21. NOVEMBER."

Publiceret 08 November 2017 10:45

SENESTE TV