KV17 - debat Djursland:

SF viser vejen til et grønnere Djursland

Af Kim Lykke Jensen & Mads Nikolajsen på vegne af SF i Syddjurs og Norddjurs, begge kandidater til KV17:

“SF i Norddjurs og Syddjurs har udarbejdet en fælles politik om genbrug, affaldshåndtering og cirkulær økonomi. Det handler om at bevare produkter og materialer i kredsløb så længe som muligt. Nye initiativer på området kan samtidig være med til at skabe grønne jobs.
Vi ønsker at udvide det lokale ejerskab til genbrugsområdet ved at etablere et brugerpanel i Reno Djurs. Vi ønsker generelt end bedre udnyttelse af de knappe ressourcer. Vi har udarbejdet en lang række konkrete forslag, som kan understøtte denne udvikling. Dem håber vi fremover at kunne få flertal for i vores kommuner og i Reno Djurs bestyrelse, hvor vi begge har haft sæde i den valgperiode, der nu går på held.
Læs hele vores cirkulære udspil med mange konkrete indsatsområder her: kortlink.dk/rrte
Men allerede i den forgangne periode i Reno Djurs' bestyrelse har vi sammen med den øvrige bestyrelse indført forskellige tiltage, der peger i den rigtige retning. Blandt andet direkte genbrug med opstilling af ”giv det videre”-containere, hvor alle brugbare ting kan skifte ejere og få et nyt liv – for nyligt har vi fået udvidet denne ordning til også at omfatte byggematerialer.

Der er blevet ansat en virksomhedskonsulent, der kan rådgive kommunernes virksomheder i nye affaldsløsninger og bedre sortering.

Og så er Reno Djurs' skoletjeneste blevet udvidet markant. Tilbuddet omfatter målrettede undervisningsforløb i klassen, ekskursion til deponiet i Glatved, hvor der er blevet opført en meget fin formidlingsbygning og besøg hos den lokale genbrugsplads, hvor eleverne kan få et indblik i fornuftig ressourceanvendelse og genbrug.

Affaldsforebyggelse, genbrug og generel fornuftig omgang med jordens knappe ressourcer er enormt vigtig for klodens fremtid. Det skylder vi de fremtidige generationer. Derfor håber vi også fremover at være med til at bringe vores kommuner i en mere grøn og bæredygtig retning.”

Publiceret 09 November 2017 17:20

SENESTE TV