KV17 - debat:

Vil vi virkelig spille hasard med vores børn og børnebørns sundhed?

Af Anita Søholm (A), kandidat KV17:

“Jeg er netop blevet mormor til lille Freja, der er verdens dejligste barnebarn. Som det refleksive og vidende natur- og miljømenneske jeg er, sætter det helt naturligt nogle tanker i gang om fremtidens opvækstmiljø og dermed sundhedsperspektiver for mit barnebarn. Jeg ønsker for hende, at hun skal vokse op i et sundt miljø med rent drikkevand, sundt indeklima på daginstitution og skole og et rent luftmiljø, der ikke giver hende astma, allergi og risiko for hormonforstyrrende og kræftfremkaldende sygdomme.

Der er netop fundet pesticider i vandet på tre forskellige vandværker i Syddjurs Kommune, heraf er grænseværdien overskredet på det ene. Det er stoffet desphenyl-chloridazon, der tidligere blev brugt ved dyrkning af roer. Selvom det er længe siden, at stoffet blev brugt, så er de pesticidrester, som vi nu finder i vores drikkevand i Syddjurs, resultatet af fortidens synder. Vi bor nemlig ovenpå vores vand, og grundvandet kan være op til 50 år om at sive ned til de dybe grundvandsmagasiner, hvor vi pumper vandet op fra.

Selvom højrefløjen er imod at etablere sprøjtefrie zoner omkring vores lokale drikkevandsboringer, så kræver det handling nu, så vi kan sikre vores børn og børnebørn et sundt opvækstmiljø. Børn har nemlig endnu ikke udviklet et ordentligt immunsystem, så de er yderst modtagelige overfor udefra kommende kemiske miljøpåvirkninger, som fx sprøjterester i drikkevandet, hvilket gør dem sårbare.

Jeg vil bruge min mangeårige faglige viden og kompetencer på miljøområdet på at arbejde for at sikre, at vore børn får et sundt miljø at vokse op i med rent, lokalt drikkevand, sunde indemiljøer i institutioner og skoler og meget gerne får tilbudt økologisk kost uden rester af pesticider. Ligeledes bør vi iværksætte en tidlig indsats, hvor kommende eller nybagte forældre får den fornødne viden om sundhed og miljø i relation til forbrugerprodukter, kost og indeklima i hjemmet mv., så forældrene kan træffe de fornuftige valg i hverdagen, der sikrer deres børn en sund opvækst.”
 

Publiceret 09 November 2017 16:56

SENESTE TV