KV17 - debat Syddjurs:

Borgmestervalg er også et valg af politisk retning i fire år

Af Jørgen Finnemann, forperson Alternativet Syddjurs:

“Åbent brev til borgerne i Syddjurs Kommune

Alternativet Syddjurs er klar til at tage et medansvar for udviklingen af Syddjurs Kommune
ved at indgå i en konstitueringsaftale med partier, vi kan finde fodslag med på afgørende punkter.
Hvis vælgerne giver os muligheden, er vi på valgnatten klar til at indgå en aftale, der sikrer Syddjurs Kommune en ambitiøs og modig politik de næste fire år.
Vi ønsker en ambitiøs konstituering, der vil arbejde for en aktiv og reel borgerinddragelse samt en ambitiøs bæredygtig omstilling.
Borgermedindflydelse
For os er lokaldemokrati mere end et kryds på stemmesedlen hvert fjerde år. Derfor er borgerinvolvering en af vores mærkesager.
Demokrati er modet til at give borgerne reel medbestemmelse gennem aktiv borgerinvolvering.
For os handler aktiv borgerinvolvering om, at byrådet tør give en del af ansvaret fra sig og have tillid til, at borgerne lokalt bedst ved, hvad der er brug for.
At føre en reel dialog mellem borgere og politikere.
At indføre borgerdrevne forslag, hvor borgere, der samler 500 underskrifter, kan få et forslag på dagsordenen i byrådet.
At finde løsninger, der tager udgangspunkt i borgernes indsigt og viden om lokalsamfundet,
og hvor fagpersoner deltager for at inspirere og kvalificere arbejdet.
At flytte flere byrådsmøder ud til kommunens andre byer og invitere borgerne til spørgsmål og debat.
Samskabelse af politikker
Alternativet Syddjurs var i oktober vært ved et politisk laboratorie, hvor borgere og syv lokalpolitikere fra andre partier diskuterede visioner for udvikling af kommunens skoler. Det vil vi følge op i 2018. Vi ønsker en konstitueringsaftale, hvor der er mod til denne form for politikudvikling.
Seriøs bæredygtig omstilling
Vi ønsker en konstitueringsaftale, der udstikker en ambitiøs kurs for en grøn og bæredygtig omstilling i Syddjurs kommune.
Vi vil foreslå, at det sker ved en aftale om at arbejde for oprettelsen af et bæredygtighedssekretariat,
som skal have deleøkonomi, genbrug, nybyggeri og oprettelse af dele-foreninger på programmet.
Og vi vil arbejde for at skabe opbakning for at indføre de tre bundlinjer i byrådet og de respektive udvalg.
Vi ønsker med denne udtalelse at markere, at for os er borgmestervalget et valg af politisk retning de kommende fire år.”

Publiceret 10 November 2017 15:26

SENESTE TV