KV17:

Social Liberal Borgerliste kan ikke pilles af stemmesedlen

Per Zeidler og hans søn Christian Zeidler vil optræde på stemmesedlen til KV17, selvom Per Zeidler har meddelt, at Social Liberal Borgerliste er trukket fra kommunavalget

Af
Af Lars Norman Thomsen

Folketinget afskaffede i 2014 det såkaldt borgerlige ombud i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalg.
Som en konsekvens af afskaffelsen af dette kan en kandidat nu trække sit tilsagn om at virke som kandidat tilbage, men kun indtil kandidatlisten er indleveret til valgbestyrelsen.
Derfor vil Social Liberal Borgerliste med Per Zeidler og hans søn Christian Zeidler optræde på stemmesedlen ved kommunalvalget tirsdag 21. november i Syddjurs, selvom Per Zeidler fredag har meddelt, at listen har trukket sig fra kommunalvalget.
Skulle en eller begge blive valgt til byrådet, vil de kunne anmode det nyvalgte byråd om lov til at trække sig, men de skal have en gyldig grund, fordi det reelt kun er halvdelen af det borgelige ombud, der er fjernet.
"Det vil være byrådet, der de facto skal godkende en anmodning om lov til at trække sig, og i det pågældende tilfælde må man man formode, at det bliver et rungende ja," siger forskningschef Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
"Situationen kan blive ekstra speget, hvis listen skulle få stemmer nok til et mandat," siger Roger Buch.
"Sker det, og listen ikke vil bruge det, træder valgmatematikken i gang. Mandatet tilfalder så det parti, der står næst i rækken."

Jesper Mathiesen i 2013

Roger Buch kritiserede i kølvandet på kommunalvalget i 2013 reglen om det borgerlige ombud som værende forældet.
Det skete i forbindelse med, at Socialdemokratiets Jesper Mathiesen, der stod til at skulle blive borgmester i Syddjurs, men i stedet endte med at få en kurv, fluks anmodede det nyvalgte byråd om lov til at trække sig.
Jesper Mathiesen begrundede det med, at han ikke havde tillid til 'afløseren' i borgmesterstolen Claus Wistoft.
"Det borgerlige ombud er reelt noget pjat. Det er et gammel levn fra en tid, hvor det var meget svært at få folk til at stille op til byrådet. Det er ikke situationen i dag, og derfor er det noget pjat, at Jesper Mathiesen måske skal sidde og give en begrundelse, som ikke er den rigtige," udtalte Roger Buch dengang til Politiken  (Politiken.dk - 2. januar 2014) med tilføjelsen:
"Det burde være sådan, at man kan træde ud af et byråd, hvis man får lyst til det. Reglen skaber nogle situationer, som jeg ikke synes er værdige for de lokale demokratier." (Politiken.dk - 2. januar 2014).
I 2014 besluttede Folketinget at afskaffe borgerligt ombud ved opstilling som kandidat til kommunale og regionale valg, men kun 'halvdelen' for så vidt, at borgerligt ombud fortsat gælder efter deadline for aflevering af kandidat- og stillerlister.

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg:

"§ 26. En indleveret kandidatliste kan af kandidatlistens repræsentant, jf. § 23 a, tilbagekaldes over for valgbestyrelsens formand senest kl. 12 mandagen 43 dage før valgdagen."

Publiceret 10 November 2017 12:18

SENESTE TV