Invitation:

Kig indenfor på Rønde Vandrehjem

PGU Rosenholm løfter sløret for planerne med at købe Rønde Vandrehjem ved åbent hus arrangement lørdag

Af
Af Lars Norman Thomsen

PGU Rosenholm underskrev før sommerferien en købsaftale med Syddjurs Kommune, som i flere omgange har forsøgt at sælge Rønde Vandrehjem siden kommunesammenlægningen i 2007 - uden held.

At det blev PGU Rosenholm, som i tiåret for kommunalreformen endte med at stå som ejer, lå ikke ligefrem i kortene.

“Vi havde selvfølgelig en idé med at købe Rønde Vandrehjem,” siger Birgit Smedegaard, forstander for PGU Rosenholm. PGU er en forkortelse for Praktisk Grund-Uddannelse og henvender sig til unge i aldersintervallet 18-25 år, der “har brug for særligt tilrettelagt undervisning,” som forstanderen formulerer det.

PGU Rosenholm er oprettet som en almennyttig fond med fondsgaranti stillet af Syddjurs Kommune.

“Vi afprøver de unges ressourcer under de forløb, som de er visiteret til hos os. Det kan være det treårige STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) forløb eller et længerevarende ressourceforløb, som kan bestå af flere forskellige indsatser med det formål at udvikle de unge menneskers arbejdsevne samt personlige- og sociale kompetencer” forklarer Birgit Smedegaard.

PGU Rosenholm har store planer med det historiske Rønde Vandrehjem, hvis historie går tilbage til 1930’erne. Arkivfoto

PGU Rosenholm har store planer med det historiske Rønde Vandrehjem, hvis historie går tilbage til 1930’erne. Arkivfoto

Service-/turismelinje

Til at hjælpe unge på vej ind i arbejdslivet har PGU Rosenholm forskellige linjer: Gartneri, træværksted/pedel, kantine, medielinje og som det nyeste skud på stammen, en service-/turismelinje. Det er i relation til sidstnævnte, at købet af vandrehjemmet skal ses.

“Service og turisme er en oplagt mulighed for mange af de unge, som vi optager på PGU. Ikke mindst pigerne,” siger Birgit Smedegaard.

?De unge får lejlighed til at prøve forskellige funktioner i forbindelse med driften af vandrehjemmet. For eksempel rollen som receptionist, at holde styr på bookinger af værelser og klare forskellige regnskabs- og kontoropgaver. Værelser skal rengøres efter endt udlejning, så nye gæster kan bydes velkommen.”

Virksomhed i nye rammer

PGU Rosenholm havde succes med at drive socialøkonomisk virksomhed i det tidligere Café Campus på Hovedgaden i Rønde. Den socialøkonomiske virksomhed er flyttet med til de nye omgivelser.

“Det strømmede ind med ordrer til selskaber og møder, så vores køkkenfaciliteter på Café Campus efterhånden blev for små. Med vores køb af vandrehjemmet er de faciliteter, der skal til for at drive socialøkonomisk virksomhed kommet på plads,” siger Birgit Smedegaard.

Hun forventer at have ansat en kok til denne del af virksomheden 15. november.

Den nye kok skal afløse Lars Hvidtfeldt, der styrede socialøkonomien på Café Campus og var spilfordeler på arrangementerne på caféen og mad ud af huset.

“Når vi bliver kørende inden så længe, deler vi året op i to perioder. En sommerperiode fra maj til september, hvor det er vandrehjemsdelen som fylder mest, mens det er selskaber, runde fødselsdage og receptioner, som kommer til at fylde i perioden fra september til maj,” forklarer Birgit Smedegaard.

Det vil hun og bestyrelsesformand Frank Reeckmann fortælle mere om ved åbent hus arrangementet på vandrehjemmet lørdag 11. november i tidsrummet 10-14. Der vanker kaffe/te og boller til alle, der dukker op.

Publiceret 11 November 2017 09:06

SENESTE TV