KV17 - debat Syddjurs:

Vejen er dødsensfarlig for cyklister

Af Leif Andersen-Farmer, Skovbrynet 43, Pindstrup:

“Mosevejen Pindstrup-Thorsager bliver en af Pindstrups livsnerver, når letbanen åbner.

Der er god grund til atter at bede om politisk nærvær vedrørende vejen over mosen mellem Thorsager og Pindstrup.

Der er risiko for, at der snart kommer lig på bordet, som følge af den trafik, som letbanen vil føre med sig. Vi håber, at der kommer politikere til, som vil tage ansvar for den ringe trafiksikkerhed på vejen mellem de to byer. Regne med at ”en eller anden” tager hånd om ansvar for rettidig opdatering af denne vej med: Øget bredde, midterstriber, skiltning med påbud for let trafik med max. akseltryk, SMS-styring udenom netop denne vej for store lastbiler, udretning af de snoede passager omkring gårdene, cyklestier, rabatter.

Årsagen til dette indlæg stammer ret konkret fra en tur 8. november 2017. Jeg kører her ofte og ser disse tunge lastvognstog på denne den spinkle, snoede vej. En modkørende sættevogn med slagtesvin kom imod min bil, netop i et af de nævnte sving med vel 60-70 km/t. Den var ovre i mit spor, fordi er ikke var plads til den lange sættevogn i svingene.
Jeg kørte ud på marken og reddede mit liv. Længere henne, før det skarpe sving kort før udkørsel til Pindstrup, var der meget lange firedobbelte bremsespor. Fordi her drejer vejen altså, d.v.s. fuldt stop. De tunge lastbiltog fra Østeuropa er der flere og flere mange af, og den sparsomme skiltning er et problem. Kære politikere: Kan vi regne med nogle løfter om en regulering, før letbanen åbner? Der vil komme børn på cykler.

PS. I øvrigt mener jeg, at stationen bør hedde ”Pindstrup/Thorsager”. Pindstrup som by har hårdt brug for denne stærke profileringsmulighed.”

Publiceret 13 November 2017 15:46

SENESTE TV