KV17 - debat Syddjurs:

Dobbelt så mange millioner i bredbåndspuljen for 2017

Af Nicklas Sixhøj Nielsen (V), byrådskandidat i Syddjurs Kommune, og Britt Bager (V), folketingsmedlem, Djurs-kredsen:

"Regeringen og Dansk Folkeparti er netop blevet enige om at afsætte yderligere 60 mio. kr. i bredbåndspuljen, så vi kan give endnu flere danskere hurtigt internet. Med de ekstra millioner fordeler vi i alt 100 mio. kr. i 2017 – millioner, der især skal målrettes de områder, hvor det i dag er sværest at få bredbånd. Flere af de områder finder vi på Djursland. 
Det er dog ingen hemmelighed, at der på Djursland tidligere har været kritik af netop bredbåndspuljen. Kritikken er gået på uddelingskriterierne, og bunder i, at ikke en eneste af ansøgerne fra Nord- eller Syddjurs Kommune modtog tilskud i 2016. Vi forstår både kritikken og skuffelsen, og derfor glæder det os ekstra meget, at puljen for i år er mere end fordoblet, så ekstra mange kan få glæde af bredbåndsmidlerne. Med de ekstra 60 mio. kr. skønnes det nemlig, at omkring 4000 husstande, som ellers ikke ville få hurtigere internet, nu bliver tilgodeset af bredbåndsmidlerne. 
Det er kun på sin plads, at så mange husstande som muligt bliver tilgodeset. Kalenderen siger 2017, så en god bredbåndsforbindelse bør være en selvfølge, og ikke afhænge af postnummeret. Det siger sig selv, at en god bredbåndsforbindelse er afgørende for at styrke vækst, bosætning og erhvervsliv i yderområderne – tag bare Djursland som eksempel. Her har vi desværre stadig alt for mange områder, hvor bredbåndsforbindelsen er enten svag eller ikke-eksisterende. Det skal vi have rettet op på hurtigst muligt. 
Bredbåndspuljen er kommet til verden på Venstres initiativ. Uden den havde vi ikke haft de i alt 260 mio. kr., der er målrettet udbedring af bredbåndshullerne. Vi vil dog lægge os i selen for, at bredbåndsmidlerne i højere grad bliver uddelt til de områder, der har størst behov – og der er ingen tvivl om, at flere områder i Nord- og Syddjurs Kommune hører til i den kategori."

Britt Bager (V), MF. Foto: Lars Norman Thomsen

Britt Bager (V), MF. Foto: Lars Norman Thomsen

Publiceret 18 November 2017 15:35

SENESTE TV