KV17 - debat Syddjurs:

Athos, Porthos og Aramis - En for alle og alle for Ryomgård

Af Michael Skaaning Johansen, Radikale Venstre, Michael Stegger Jensen Socialdemokratiet og Michael Mikkelsen Dansk Folkeparti.

Vi har en ambition om at flytte Ryomgård og omegn i positiv retning. Vi er tre gange Michael, som stiller op til kommunalvalg 2017 for tre forskellige partier, og vi har haft en del møder med hinanden op til valget.
Selvom vi er uenige på nogle områder, så vælger vi i stedet at fokusere på det, som vi er enige om. Vi vil stå sammen om løsninger til gavn for borgere i Ryomgård og Syddjurs. Det er jo sådan, at skal der ændres noget, skal dette gøres i fællesskab, og i byrådet i Syddjurs skal der altid kunne tælles til mindst 14, før noget kan blive gennemført.
Derfor har vi indgået en ”musketer-ed” om, at når vi forhåbentligt bliver valgt til byrådet, så vil vi, på trods af vi repræsenterer tre forskellige partier, kæmpe sammen til gavn for Ryomgård og omegn.
Vi ønsker alle tre at være repræsentanter i det nye byråd, og vi vil være tre løsningsorienterede politikere for Ryomgård og Syddjurs.
Vi er enige om, at:

 • Vi vil de bedste forhold for vores børn
 • Vi vil kæmpe for, at pladsen omkring Ringvejens Børnehus skal bruges til børn i fremtiden. Vi ser ”cirkuspladsen” ved Ringvejens Børnehus som en fantastisk legeplads, der allerede på nuværende tidspunkt er bedre end mange andre steder i byen. Om der skal være en eller to børnehaver, det vil vi ikke tage stilling til nu, da det er en beslutning, der skal tages i samarbejde med pædagoger, ledere og bestyrelser. Derimod vil vi sikre, at en ny børnehave ikke skal ligge ved Marienhoffskolen, da den ikke har infrastruktur til, at forældre kan komme nemt til og fra, når de henter og bringer. Herudover er der heller ikke tilstrækkelig plads ved Marienhoffskolen, så hele tanken om at få alle institutioner samlet under et vil ikke være rigtig i vores by, selvom vi er enige om, at institutionerne skal samarbejde om det gode børneliv og den gode læring, både socialt og fysisk. 
 • Derudover skal legepladsen på K.L. Knudsens vej opgraderes således, at den fremstår som brugervenlig til gavn for børn og voksne.
 • Vi vil gerne tænke anderledes. Vi vil gerne inddrage vores ældre i byen om vores børn og bygge bro mellem de to grupper, så vi får synergi og et endnu tættere Ryomgård, som alle vil have stor glæde af. 
 • Vi ønsker flere ældre- og plejeboliger, samt fokus på livsenergi
 • Der er vedtaget en hensigtserklæring om, at der skal bygges ældreboliger i 2021, som skal stå klar i 2023. Vi ser gerne, at de nye ældreboliger ligger omkring området ved Nordre Ringvej, hvor der også ligger ældreboliger i dag. Vi vil arbejde for, at byrådets nuværende erklæring om ældreboliger i Ryomgård bliver bindende, så opførelsen af flere ældreboliger i Ryomgård bliver realiseret.
 • Vores vision for plejeboliger er, at vi ønsker dem placeret i området omkring Marie Magdalene Centret, dels fordi vi derved kan få placeret boligerne i naturvenlige omgivelser, dels fordi vi kan samle det sundhedsfaglige personale i en større enhed.
 • Vi håber også, at samarbejdet med bo-og aktivitetscenter Marie Magdalene skal udvides. Her ligger Blakbjerg med den fine udsigt ved indkørslen til Ryomgård, og vi ønsker, at ældre borgere skal have mulighed for at komme herud og få noget livsenergi. I den forbindelse håber vi at få igangsat arkæologiske udgravninger, der kan blotlægge de kulturskatte, der måtte være begravet ved Blakbjerg. Få borgere i Ryomgård kender til tilstedeværelsen af dette dejlige fortidsminde, og det vil vi lave om på.
 • Vi ønsker høj trafiksikkerhed
 • Vi vil prioritere trafiksikkerheden højt i Ryomgård, hvor vi ønsker, at der skal etableres fodgængerzoner med lys i byens rundkørsel. På Vestergade og Skovvej vil vi foreslå fodgængerfelter ved spejderne, Realskolen og SuperBrugsen/Netto. På Nimtoftevej skal der også etableres et fodgængerfelt ved Nordre Ringvej. Det skal gøres sikkert at passere vejen for de mange skolebørn og busrejsende. Ligeledes ønsker vi farten nedbragt på Nimtoftevej. Det skal ske via bump eller andre fartnedsættende foranstaltninger på strækningen fra Statoil mod Nimtofte op til Center Gros. Der er også behov for fartdæmpende foranstaltninger ved ind-og udkørslen til Ryomgård på Skovvej.
 • Vi ønsker desuden anlæggelse af fortov på Marienhoffvej fra Nordre Ringvej og frem mod Søparken. Der skal også anlægges cykelsti fra Ryomgård til Djurs Sommerland snarest muligt.
 • Vi vil prioritere miljøet.
 • På miljøområdet mener vi, at vi skal være opmærksomme på, hvordan vi anvender ressourcer i Syddjurs Kommune, så fremtidige generationer af Syddjurs' borgere kan leve i rene og sunde omgivelser. Vi bryder os ikke om havdambrug ud for Djurslands kyster, og vi vil gå i rette med kræfter, der trækker i retning af dårligere badevand. 
 • Valgkampen
 • Vi - de tre gange Michael - kommer også til at arbejde sammen i valgkampen, og borgere vil have mulighed for at møde os ved de lokale handlende, hvor vi vil indgå i dialog med vælgerne frem mod valget.
 • Vi vil også gå en tur sammen i byerne omkring Ryomgård og banke på for at høre, hvad vælgerne synes, er vigtige temaer under valgkampen. Vi håber, du vil tage godt imod os, såfremt vi banker på din dør inden valget.
 • Vi håber naturligvis alle tre på en personlig stemme fra vælgerne, og vi er alle enige om, at vi vil arbejde sammen også efter valget. Vi håber på, at borgerne i 8550 Ryomgård og Syddjurs ser ”de tre musketerer” som det friske pust ved byrådsvalget 2017.
Valget er dit: stem på den 8550 Michael, du er mest enig med.

Publiceret 19 November 2017 17:00

SENESTE TV