KV17 - debat Syddjurs:

Forslag - et kommunalt finansieret bæredygtighedssekretariat

Af Kenneth Degnbol, Mette Foged, Jakob Baungaard og Jørgen Finnemann, Alternativet Syddjurs:

"Alternativet i Syddjurs vil de kommende fire år arbejde for den grønne omstilling. 
Vi vil sikre den grønne omstilling med en nyskabelse:
Alternativet ønsker et kommunalt finansieret bæredygtighedssekretariat, der arbejder på tværs af de politiske områder og afdelinger. 
Bæredygtighedssekretariatet vil bistå med at skabe den udvikling i alle kommunens organer, som bedst hjælper til med vækst på det sociale, miljømæssige og økonomiske område. For at bæredygtighedssekretariatet skal få indflydelse og succes, skal det bestå af få procesorienterede tovholdere samt dedikerede personer fra de forskellige afdelinger, som i hverdagen kan sikre forankringen. 
Den grønne omstilling handler om meget mere end økologi. Den handler om vores vand, vores luft, vores natur og om belastningen med kemikalier. 
Rent og pesticidfrit drikkevand er en ret for alle kommunens borgere og vi vil arbejde for en vandskovsstrategi, hvor kommunen i samarbejde med vandværker og private borgere opkøber jord over drikkevandsreservoirer for dernæst at omlægge det til urørt offentlig skov. 
Vi ønsker, at kommunen vil måle på flere indikatorer end de økonomiske bundlinjer.
Vi vil hvert år se på udledning af drivhusgas, biodiversitet, økologisk fodaftryk, fossile subsidier, andel affald der forbrændes samt kemikaliebelastningen og gøre det op som en del af årsregnskabet. Balancerer det? 
På nationalt plan har Alternativet vist, hvordan man udarbejder en finanslov med 3 bundlinjer: https://alternativet.dk/.../1030/2366/enfremtidibalance.pdf
Alternativet vil have en ambitiøs og ansvarlig affaldssortering i husstandene og udbygge genbrugspladserne og fremme genbrug og genanvendelse. 
Vi vil fremme deleordninger, hvor det er mest naturligt:
Vi vil udbygge ordningen med delebiler, så der er en delebil i alle byer i kommunen (lige nu er der allerede i fem byer). Vi vil gøre bibliotekerne til hjemsted for lokale deleordninger af brugsting (værktøj, trailere, haveredskaber mm), således at alle ikke nødvendigvis skal eje hvert deres, men i stedet kan være fælles om tingene.  Der skal skabes delebiblioteker i alle byer, hvor lokale bakker det op og ønsker at yde en aktiv indsats. 
Alternativet Syddjurs har en sund økonomisk tilgang til arbejdet med bæredygtighed og en viden om, at man kan tjene penge og skabe grønne jobs ved at investere og satse på den grønne omstilling. Globalt ser vi, at nye grønne jobs giver sikre og attraktive jobs, hvilket gør virksomheder mindre sårbare i fremtiden. 
Alternativet vil derfor sætte fokus på udbygningen af erhvervslivet med industri-symbioser, hvor den ene virksomheds affald er den anden virksomheds råmateriale. Vi vil foreslå, at kommunen etablerer kontorlandskaber til lokale fjernarbejdskontorer for de mange, der pendler til de store byer, der omgiver os. Det er ikke blot en service for os, der bor her nu. Det vil være et stærkt signal om, at her kan man flytte ud samtidig med, at man arbejder i storbyerne. 
Alternativet bakker op om det bæredygtighedspapir, der er udarbejdet af S, SF, Ø og de radikale, og vi vil støtte en borgmester, der vil arbejde aktivt for at gøre det til en del af det politiske grundlag for samarbejdet i det nye byråd. 
En stemme på Alternativet er en grøn stemme.
Vores lokalpolitiske program ligger her:
https://syddjurs.alternativet.dk/politik/lokal-politik"

Publiceret 20 November 2017 17:00

SENESTE TV