Debat Syddjurs:

Stationsforbedringer i Ryomgård - hvad sker der?

Af Kirting Olesen, formand for Ryomgård Distriktsråd:

Pladsforhold ved af- og påstigning tog:

Ryomgård Distriktsråd er blevet bekendt med, at af- og påstigning på togene skal ske fra samme perron - perron 2. Beslutningen er efter vores oplysninger truffet af Bane Danmark. Vi finder denne beslutning uheldig af følgende grunde:

  • Perron 2 er efter oplysninger fra de personer, som p.t. arbejder med perronen, 2,3 m. bred. Hertil kommer de ”flapper”, som skal kunne klappes op, for at et evt. godstog kan passere, på hver 0,2 m. I alt en perronbredde på 2,7 m. Midt på perronen står masterne til køreledningerne på 0,3x0,3 m.
  • På perronen vil der ved ind- og udkørsel af tog normalt være en sikkerhedsafstand på 0,5 m. Da togene normalt vil krydse i Ryomgård fragår derfor 1 m. af perronbredden, hvilket vil give en perronbredde på 1.7 m., hvor passager til og fra togene kan opholde sig. Som vi ser det, vil der ikke blive plads på perronen til læskærme, hvor ventende passagerer kan søge ly for vejrforholdene.
  • Manglende læskærme vil sandsynligvis bevirke, at passagerer vil søge læ langs stationsbygningen og dermed i sidste øjeblik krydser spor 1, både ad den legale overgang i østenden af stationen og tværs over spor 1, hvilket kan give anledning til faresituationer.
  • I 2010 foretog Distriktsrådet en passagertælling på Ryomgård Station, dengang for at forsøge at overbevise DSB om, at det materiel, der holdt stille i Hornslet kunne anvendes til at køre til/fra Ryomgård i stedet for at holde stille i Hornslet. Passagertallet på tog med ankomst/afgang kl. 8 er 119 passager med de 2 tog og 80 hhv. 68 passager kl. 14 og 15.
    Passagerne på de nævnte tidspunkter er hovedsagelig elever til/ privatskolen og Produktionshøjskolen samt skolerne i Grenaa, hvilket efter vores skøn ikke vil blive påvirket af den kommende ½-timedrift. Der bliver på den meget lille plads på perron 2 med stor trængsel og uro (kaos) ved af- og påstigning. Trafiktællingen vedhæftes.
  • Der er kun 1 legal adgang til perron 2 i østenden af stationen, den er så smal, at 2 personer dårligt vil kunne passere hinanden, hvilket kan give anledning til faresituationer, når mange skal til/fra togene.
Er disse forhold indgået i drøftelserne mellem Bane Danmark og Syddjurs kommune?

Parkeringsforhold:

Parkering af biler ved Ryomgård Station, der er en knudepunktsstation skulle efter planerne bedres ved, at der blev lavet parkeringspladser til biler på sydsiden af sporene. Syddjurs Kommune har oplyst, at det ikke er muligt efter oplysninger fra Trafikstyrelsen og at det i givet fald ville koste et millionbeløb at etablere en overgang mellem parkeringsområdet og perronerne. For ca. 5 år siden gjorde Distriktsrådet Syddjurs Kommune opmærksom på, at en tilladelse til overgang fra parkeringspladsen fm. ville kræve, at denne blev signaldækket. Dette blev afvist af kommunen. Letbanens nuværende tekniske chef har oplyst, at det ikke vil være umuligt at få etableret en sådan overgang, men at det ville kræve en langvarig sagsbehandling med Trafikstyrelsen. Spørgsmålet er nu, hvorfor denne sagsbehandling ikke er indledt for år tilbage, da man vidste, at man ønskede en parkeringsplads på den sydlige side af stationen?
Cykelparkering:

På Ryomgård Station skal der etableres en overdækket cykelparkering. Hvorfor er den ikke påbegyndt etableret endnu? Der er stadigvæk passagerer til busserne, der cykler til stationen. Samtidig ville det sende et signal til passagerne, at der sker forbedringer af forholdene ved stationen.
Tidsplan:

Hvordan er tidsplanen for færdiggørelse af den del af stationsforbedringerne i Ryomgård, som Syddjurs Kommune har ansvaret for, herunder etablering af ventesal og toiletter, ny og udvidet fortovsbelægning og parkeringsforhold for både biler og cykler? Endelig mener vi, det vil være ønskelig med en løbende borgeroplysning om de stationsforbedringer, der foregår i letbanebyerne langs Det Grønne Bånd. Enten på initiativ af kommunens kommunikationsafdeling og/eller i samarbejde med Adresseavisen.
 

Publiceret 25 November 2017 11:52

SENESTE TV