Debat Syddjurs:

Sådan får vi styr på regnvandet ved Lyngparken

Af Jannie Esman Mikkelsen (lokal lodsejer) og Knud Schmidt frivillig i det lokale initiativ Rodzonen:

“Vi har for nylig oplevet, hvordan vandet for anden gang i 7 år stod faretruende højt ved Ældrecentret Lyngparken i Knebel. Denne gang kunne brandvæsenets pumper ikke klare opgaven, med ødelagte gulve i det ene plejeafsnit til følge. De 7 beboerne her må flyttes, mens huset tørres, og alle gulve skiftes.

Syddjurs Kommune arbejder for at udbedre skaderne, og ser også på, hvordan den slags kan undgås i fremtiden. Afløbssystemet er ikke dimensioneret til at kunne klare så store mængder nedbør, så noget skal der gøres - snart.

Forslag til en løsning på vand-problemerne - lokalt initiativ

Bag ved Lyngparken ligger området “Rodzonen”, hvor skole, børnehave og ældrecenter kan komme og nyde samvær omkring havedyrkning, dyrehold, bålhus og plads til leg for både store og små. Rodzonen ligger 100 meter fra Lyngparken, kun med et moseområde imellem. Sidste år fik vi etableret en gangbro igennem det fugtige område, så man nemt kan komme frem til Rodzonen med rollator, kørestol og klapvogn eller barnevogn. Mange har i det forløbne år haft glæde af initiativet, hvor der har været gang i fælleshaver, skolehaver, og høns, kaniner, ænder og får.

Vi - lodsejer og initiativtager til Rodzonen - har fra starten haft planer om, at lave en sø i forbindelse med området. En sø, hvor børnene kan fange haletudser, og ældre kan se på fuglelivet - og på børn der fisker og leger. En sø kan sagtens anlægges, så den også kan fungere som regnvandsbassin med en varierende vandstand - og hvor vandet samtidig renses. Søen vil virke som en buffer, når store vandmængder presser sig på, med et kontrolleret overløb, så vandet ledes videre til andre regnvands-anlæg i nærheden - i stedet for at ende på gulvene i Lyngparken.

På den måde kan en sø bidrage til løsning af problemet med oversvømmelse i Lyngparken, og vi vil gerne lægge jord til en sø på omkring 3.000 kvadratmeter i det laveste område, som i dag er meget fugtigt. Sammen med en lille udbygning på naboarealet, som er ejet af kommunen, kan det give en kapacitet på 3 – 5000 tons vand.
En eksisterende rørledning fra Porskærsvej kan heller ikke klare de store vandmængder. Her kan man løse noget af problemet ved at lave et åbent vandløb - som det har været tidligere - fra Porskærvej og ned til det nye sø- og regnvandsbassin.

Mere natur = mere livskvalitet og nye læringsmuligheder

Et fritlagt vandløb og et nyt søområde, kan blive et smukt og spændende sted for brugerne og beboerne i området - unge som gamle. Lyngparken ligger naturmæssigt på et flot sted, med udsigt til Mols Bjerge. En sø i så umiddelbar nærhed kan give mulighed for at trille udenfor med sin rollator, og sætte sig og se på svaner, ænder - og måske aflæse, hvor meget regnvand der nu er kommet siden i går. For skolebørn og børnehave, vil en sø med lavt vand give mulighed for læring om ferskvandsbiotoper og oplevelser i vandkanten.

Mange steder i landet har man oplevet tilsvarende problemer ved store regnskyl, og det har flere steder givet anledning til etablering af spændende søområder, hvor også den varierende vandstand er tænkt ind, så det har en rekreativ værdi. For eksempel har Viborg Kommune - sammen med forsyningsselskab og borgere - designet et regnvandsanlæg som et helt sølandskab, kaldet ‘sØnæs', hvor der både er plads til natur, leg, teknisk anlæg, læringsmiljø, rekreation og motion - til glæde for rigtig mange mennesker.

Vi håber, at vi med vores forslag kan inspirere til et lokalt samarbejde mellem lodsejer, frivillige borgere, lokale institutioner og Syddjurs Kommune. Udover at bidrage positivt på en række forskellige områder, vil det også være endnu et tiltag, der understøtter Mols som et attraktivt og levende område - og et Mols i Udvikling.”

Publiceret 03 December 2017 11:25

Adresseavisen Syddjurs nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Adresseavisen Syddjurs
SENESTE TV

Kræftramte børn får tur i Djurs Sommerland

Normalt står hverdagen på hvile, lektier og ind i mellem blodprøver og kemo for 13-årige Mikkel G. Nielsen fra Galten. Men i dag får han sammen med andre kræftsyge børn fra Skejby Sygehus og deres familier mulighed for at glemme hverdagen lidt med en tur i Djurs Sommerland.

Det er Lions Club Aarhus Régina og Lions ungdomsklub Leo Club Aarhus Nord, der har arrangeret sommerturen til Djurs Sommerland.

"Jeg har glædet mig til i dag, fordi Lions Club har arrangeret, at vi unge kommer i Djurs Sommerland og hygger os og har det mega sjovt. Sådan nogle arrangementer kommer der tit nogle af for at vi skal glemme vores kemodage og have det sjovt," siger Mikkel G. Nielsen.

Væk fra hverdagen

Mikkel G. Nielsen fik i efteråret konstateret leukæmi. En lidt sjælden form, hvor det er t-cellerne, der ramt.

"De første otte måneder, har været hårde. Der har han fået blok-kure, som er en hård kemokur. Halvdelen af tiden har han været indlagt. Derfor er det rart at han nu er frisk nok til at være med i dag," fortæller Lis-Lotte Nielsen, som er mor til Mikkel.

Derfor er det også en Mikkel G. Nielsen, der har kørestolen med i dag, så han ikke bliver alt for træt. Men en af de vildeste forlystelser var alligevel øverst på dagens to-do liste, og blev som den første krydset af.

"Det er den sjoveste forlystelse der er herude. Det er fedt, det går så hurtigt, især det sving, der kommer i starten," fortæller 13-årige Mikkel G. Nielsen, der førhen har haft sæsonkort til forlystelsesparken.

Giver et afbræk

Det er 17. gang, at Lions Club har arrangeret turen for børnene og deres familier. Lions Club er verdens største private humanitære hjælpeorganisation. Pengene til sommerlandsturen kommer fra klubbernes kontingentkasse og fra aktivitetskassen – altså penge, de har tjent ved eksempelvis kræmmermarkeder, bankospil med mere.

”Formålet med den årlige udflugt er at give de sygdomsramte familier et afbræk fra en hverdag præget af sygdom. I løbet af dagen kan hele familien hygge sig og have det sjovt sammen i forlystelserne – et samvær, som der ikke altid er mulighed for på afdelingen. Samtidig får familierne mulighed for at møde andre familier i lignende situationer, og de får tid til at tale sammen og lære hinanden bedre at kende,” fortæller formand for Lions Club Aarhus Régina, Solvejg Kaae Hansen.