Kommentar:

Politisk paradigmeskift

Af
Af Lars Norman Thomsen

redaktør:

Det gamle byråd har takket af, og et nyt er så småt trådt til.

Gennemsnitsalderen er med et raslet ned, så det nu er den gamle garde med Wistoft, Bollesen og Bille, der trækker gennemsnittet op.

Nu er ungdom ikke i sig selv en kvalitet. Hellere en solid politisk oldboy end en ung og skabagtig brushane, som er til fals for alle mulige og umulige dumrian-argumenter.

Men der er alligevel grund til at nære store forventninger til det nye hold, som trådte ind i byrådet ved årsskiftet.
De er garanter for skabelsen af en ny politisk kultur, og det er der behov for.

Alt for mange i det gamle byråd opløftede deres røst for sjældent eller aldrig, og man fornemmede ikke, om de overhovedet havde et politisk projekt.

Dermed overlod de scenen til de scenevante 7-8 politikere på de åbne byrådsmøder.

Byrådet kom til at minde for meget om en tante-bestyrelse, og det kom beskæmmende til udtryk ved, at et par stykker - to af de mest åbenmundede - i flokken glimrede alt for meget ved deres fravær i det sidste år.
Når man som politiker efterlader et rum, der er tom for idéer, sker der to ting.

De åbenmundede politikere får for nemt spil og bliver for sjældent udfordret.

Embedsmændene står ved havelågen klar til at møve sig ind i det tomrum, som de vage politikere har efterladt.
Borgerne kan have en berettiget forventning om, at sådan bliver det ikke de næste fire år.

De 12 nyvalgte virker ikke til at stikke op for bollemælk. De kan være med til at give debatterne i byrådssalen en tiltrængt renæssance og skabe en ny dynamik i det politiske arbejde.

Indbyrdes har de under valgkampen skabt personlige relationer, som er så nødvendige for en politiker, der ikke vil gå i et med tapetet.

Netop de personlige relationer bør gøre, at de 'gamle' politikere og embedsværket kan forvente at blive udfordret langt mere end det var tilfældet i det gamle byråd.

Lakmusprøven for de nye bliver deres tilgang til borgerne og lokaldemokratiet, som ikke er lig med erhvervsforeninger, tilflyttere og distriktsråd.

Her har for mange af de gamle fortsat en forståelsesbrist, og det er her, at de nye skal kunne gøre en lokaldemokratisk forskel.

Publiceret 12 January 2018 06:00

SENESTE TV