Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Uskiftet bo

Af Kirsten Skodborg, Advokat(L), Ret & Råd - ksn@ret-raad.dk
juridisk spørgehjørne “Som det bl.a. har fremgået i TV giver uskiftet bo jævnligt anledning til problemer i familien. I TV programmet ”Når arven splitter os” var der tale om fællesbørn af afdøde og den far, der nu var flyttet sammen med en anden kvinde. I den situation har faderen ret til at sidde i uskiftet uden samtykke fra sønnerne. De kan altså ikke bare kræve arven fra deres mor. Blot må faderen ikke misbruge sin rådighed over det uskiftede bo, men der skal rigtig meget til i praksis for, at skifteretten vil give arvingerne medhold i, at der nu skal skiftes efter den afdøde og således, at arvingerne kan få deres fædrene eller mødrende arv.

Særbørn giver jævnligt samtykke til, at én af deres forældres nye ægtefælle må sidde i uskiftet bo. Samtykket gives vel oftest, fordi man ikke synes, man kan være andet bekendt, men det kan give mange skuffelser senere hen. Også selvom et samtykke kombineres med en testamentarisk bestemmelse om, af særbørnene også skal arve den nye ægtefælle, når denne engang dør.

Jeg oplever jævnligt, at samtykket fortrydes, når forælderen er død og der ikke længere er et hensyn at tage til denne, men et forhåndssamtykke binder (medmindre det er givet på urigtige forudsætninger). Der sker det, at arvingerne oplever, at den nye ægtefælle - nu enke/enkemand – får et forhøjet forbrug og evt. at egne børn forgyldes, hvorved arveandelen til de særbørn, der for måske mange år siden har tilladt etableringen af det uskiftede bo, formindskes.

Så mit råd til de særbørn, der bliver spurgt om et samtykke, er, at de skal tænke sig grundigt om. Selvfølgelig skal der være stor respekt om, at man vil være venlig over for den nye ægtefælle og ikke skabe større problemer end dødsfaldet har medført, men det kan altså resultere i stor bitterhed og vrede senere hen.”

Publiceret: 13. Februar 2018 01:12

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Adresseavisen Syddjurs