Debat:

Skattestigning - ikke med Venstres gode vilje

Af Steen Møller Kandidat til byrådet (V) Rådhusbakken 27 A, Ebeltoft:

"Syddjurs kommune med Socialdemokraterne, SF og en socialdemokratisk borgmester i spidsen har kørt kommunens økonomi i sænk, så kommunen i dag er under administration af storebror staten og således ikke længere herre i eget hus. Alligevel går det stadig den forkerte vej med budgetoverskridelser og manglende overholdelse af aftalerne med Velfærdsministeriet (Indenrigsministeriet). Økonomien sejler, og for hver dag, der går, bliver det blot endnu værre.
Uanset partifarve er resultatet af det nuværende byråds økonomiske uansvarlighed, at opgaven for det nyvalgte byråd ved kommunalvalget i november først og fremmest vil være en genopretning af økonomien med heraf følgende ubehagelige stramninger, og jo længere der går, før vi kommer i gang, jo værre bliver det. Syddjurs kommune har end ikke høstet stordriftsfordele og rationaliseringsgevinster i forbindelse med kommunesammenlægningen, men tværtimod haft svært ved blot at finde sine egne ben.

Staten har åbenbart heller ikke længere tiltro til, at Syddjurs kommune vil være i stand til selv at klare ærterne inden for de bestående økonomiske rammer, og har derfor - oven i købet i et valgår - "belønnet" kommunen med en tilladelse til at hæve kommuneskatten med små 30 mill. kroner, hvilket dog langt fra er nok til at løse problemerne.

Automatreaktionen fra Socialdemokraterne og SF har altid været at hæve skatterne, så man slipper for at prioritere og tilpasse økonomien inden for givne rammer inklusive realvækst, og der er da tilsyneladende også et stort flertal i byrådet for skattestigninger. Ingen skal imidlertid være i tvivl om, at skattestigninger uden forbedring af serviceniveauet ikke er Venstres livret som middel til at løse problemerne med kommunens økonomiske uansvarlighed og manglende styr på økonomien.
Om vi er kommet så langt ud, at der ikke er nogen vej uden om en skattestigning for at komme ud af den økonomiske suppedas, er ikke op til mig at bedømme, men i givet fald bør en beslutning herom ledsages af skrappe betingelser i form af stram budgetstyring og en realistisk plan for genopretning af kommunens økonomi - og til en afveksling denne gang vel at mærke en plan, som holder.

At vi er havnet i den nuværende uheldige økonomiske situation skyldes alene manglende vilje og mangel på rettidig omhu, og mon ikke borgerne kan forvente "business as usual", såfremt vælgerne belønner rød stue med flertallet i endnu en byrådsperiode. I modsætning hertil tilbyder Venstre derimod en politik med perspektiv til gavn for kommunens borgere - men vi kommer ikke uden om at smøge ærmerne op, for genopretning af økonomien er absolut nødvendig, og den kommer ikke af sig selv. Men skattestigning sådan bare uden videre sker ikke med Venstres gode vilje."

Steen Møller (V), byrådskandidat for Venstre.

Steen Møller (V), byrådskandidat for Venstre.

Publiceret 01 October 2009 10:23