Debat:

Forældrebetaling og sponsorering i folkeskolen 3

Svar til Lisbeth Bøwes, kredsformand i Djurs Lærerforening.

Af
Af Morten Bang Sørensen Formand for skolebestyrelsen på Marienhoffskolen:

"Lisbeth Bøwes overreagerer i sit angreb på Marienhoffskolens IT-satsning. For det første kæder hun IT-satsningen sammen med kommunens dårlige økonomi. Det er en misforståelse. Dernæst forestiller hun sig, at Marienhoffskolen deltager i en konspiration om at indføre brugerbetaling af bagvejen, hvor hensigten øjensynligt skulle være at underminere den frie og lige adgang til den danske folkeskole. Dette er ikke bare en misforståelse, men en bevidst forvrængning af hele ideen bag Marienhoffskolens fremsynede IT-satsning.
Lad mig slå fast, at hovedformålet med Marienhoffskolens IT-satsning ikke er et ideologisk korstog, men derimod ønsket om at sikre vores børn de bedste muligheder for at klare sig godt i skolen, og de bedste forudsætninger for at klare sig i vidensamfundet, når de går ud af skolen. Derfor ønsker vi, at IT, herunder mobiltelefoner og notebooks, integreres i skolens undervisning. I fremtiden bliver disse værktøjer en lige så naturlig del af elevernes penalhus som blyant, viskelæder og lineal var det, da vi selv gik i skole. Fremtidens penalhus bliver digitalt, og den udvikling ønsker vi at være på forkant med på Marienhoffskolen. Derfor efteruddannes lærerne, der etableres et velfungerende og stabilt trådløst netværk, eleverne sikres adgang til en lang række relevant software og skolen kan tilbyde adgang til internetbaserede undervisningsmaterialer og databaser.
Derudover stiller Marienhoffskolen computere til rådighed i undervisningen, sådan er det nu, og sådan vil det fortsat være. Al erfaring viser imidlertid, at anvendelsen af f.eks. mobiltelefoner og notebooks i undervisningen fungerer langt bedre, når eleverne har deres egne apparater til rådighed. De passer bedre på dem, de kender og kan anvende deres egen software og programmer og de har den store fordel, at eleverne kan bruge dem i fritiden og til lektier derhjemme. Samtidig er notebooks efterhånden nede i et prisleje, hvor de fleste familier kan være med, og mange elever i de ældste klasser har dem allerede i forvejen.
Derfor har vi meldt ud, at skolen forventer, at alle elever ned til 4. klasse i løbet af de næste 2 år har deres egen notebook. Hvad enten de selv køber den, eller benytter sig af muligheden for at låne en notebook på skolens bibliotek. Indførelsen af det digitale penalhus betyder, at Marienhoffskolen tager et kæmpeskridt ind i fremtidens videnssamfund, først og fremmest til gavn for vores børn.
Jeg er sikker på, at Lisbeth Bøwes modstand mod forandring og udvikling i folkeskolen er begrundet i hensynet til børnene. Men hendes tankegang hører hjemme i industrisamfundets og de politiske parolers tid. Velkommen til vidensamfundet og det 21. årh., hvor taberne ikke er dem, der ikke har råd til at købe en notebook (den stiller skolen til rådighed), men derimod dem, som ikke lærer at anvende og udnytte de mange muligheder som moderne informationsteknologi rummer."

null

Publiceret 03 November 2009 14:49