Kroens forpagter og bestyrelsesmedlem Flemming Seiersen nyder en plads i solen i Ørsted Kros nyanlagte gårdhave, som også skal agere ramme for arrangementer i byen.

Kroens forpagter og bestyrelsesmedlem Flemming Seiersen nyder en plads i solen i Ørsted Kros nyanlagte gårdhave, som også skal agere ramme for arrangementer i byen.

Ildsjæle:

Ørsted Kro har skabt fundamentet til fremtiden

Det har krævet blod, sved og formentlig også en del salte tårer, men nu er projektet omkring Ørsted Kro så velfungerende, at en strategi for hvordan den gamle restauration i fremtiden skal være omdrejningspunktet for en by med masser af aktivitet og forhåbentligt en stigende tilflytning til den lille landsby nu er klar.
Det er fire år siden, at Ørsteds borgere gik sammen om at købe kroen med det overordnede formål at sikre byens overlvelse, og det er derfor også byen Ørsted og opland, der er i centrum for den fremtidige strategi, fortæller Flemming Seiersen, der er medlem af bestyrelsen i Ørsted Kro A/S.
“Det vigtige for os, er at vi fastholder fokus på Ørsted, og der har det hjulpet os, at vi har haft et helt konkret projekt med kroen. Det betyder, at fundamentet for at udbrede samarbejdet nu er på plads. Nu handler det om byen og at skabe aktivitet med kroen som omdrejningspunkt,” forklarer Flemming Seiersen.

Kolossalt fællesskab

Bestyrelserne i aktieselskabet bag kroen og Ørsted Kros Venner har siden januar arbejdet på at kunne fremlægge en strategi der underbygger det overordnede formål at gøre Ørsted til et godt sted at bo og leve. Således går nogle af de konkrete planer på at tage endnu større ansvar for byen.
Som det første skal der etableres bedre og mere imødekommende indkørsler til byen, og dernæst begynder arbejdet med at sikre en øget opbakning til byens butikker. Det skal blandt andet ske ved mere målrettet markedsføring af byens muligheder.
Herudover bygger strategien videre på flere af de allerede igangsatte projekter, der blandt andet tæller forskellige kulturarrangementer, højtidsfester og fællesspisninger. Alt sammen for at fortsætte de positive vibrationer, der ifølge Flemming Seiersen er kommet til byen, siden projektet omkring kroen gik i gang.
“Kroen har skabt et kolossalt fællesskab, og lige nu har vi for eksempel et kartotek på 140 frivillige, som altid er klar til at give en hånd med. Jeg synes, der er kommet en fantastisk stemning i byen. Tidligere vidste vi, hvem hinanden var og hilste høfligt, men nu stopper man op på gaden og snakker med hinanden. Nu skal vi udbrede samarbejdet, så vi arbejder endnu tættere sammen med blandt andet handelstandsforeningen og de andre foreninger i byen,” lyder det fra Flemming Seiersen.


Ørsted Kro


Ørsted og kroen blev blandt andet kendt for TV2-programmet “Landsbyen der ikke ville dø”, som blandt andet satte fokus på byens borgeres opkøb af kroen.
Ørsted Kro ejes i dag af 568 aktionærer og har 140 frivillige tilknyttet.
Kroen forpagtes til daglig af Janne Simonsen.

Publiceret 15 August 2017 08:00