Arkivfoto

Arkivfoto

Debat Norddjurs:

Ti argumenter for at ændre bybuskørslen i Grenaa

Af Per Lund, Violskrænten 9, 8500 Grenaa:

"1. Bybuskørslen i Grenaa i den nuværende (marts 2018) form fungerer ikke, der er ingen der kan finde ud af hvornår og hvorfra busserne afgår.

2. Det foreslås, at bybuskørslen føres tilbage til tidligere funktion, med ren bybuskørsel og ingen telebusordning, de der har andet behov må tage Flextur via Midttrafik.

3. Bybuskørslen skal ske i samme tidsrum som tidligere (2016) og betjene alle bymæssige områder i Grenaa.

4. Såvel busser som chauffører findes allerede og kan ikke være nogen ekstraomkostning for Kommunen. Der vil ikke være nogen besparelse ved, grundet passagertallet, at køre med mindre busser.

5. Busserne skal køre med 1-timedrift, 2-timedrift vil måske nok spare lidt brændstof men er ikke hensigtsmæssigt for brugerne.

6. Da byen jo er så langstrakt som den er, og med posthuset placeret hos Spar ved havnen, vil alle, der ikke er selvtransporterende, være afhængige af at benytte bussen. Der må foretages vurdering om en nedsættelse af prisen, evt. kun for pensionister, vil give flere passagerer.

7. For at holde prisen tilstrækkeligt lav, så driften med kommunalt tilskud kan hvile i sig selv, må overvejes om den ellers populære ordning med gratis buskørsel i ferietiden skal ophøre. Det er trods alt byens borgere der har valgt de politikere vi har og ikke turisterne, og derfor er det byens borgere der skal sikres mulighed for buskørsel til en ”rimelig” pris og med et bussystem alle kan finde ud af og med rimelig afgangsfrekvens.

8. Jeg er sikker på, at turisterne, selv ved en mindre betaling for buskørslen, vil finde op til byen fra f. eks. Grenaa Marina, Campingpladsen, Kattegatcentret m.m., så vi sikrer at byens handelsliv får glæde heraf, men det kræver naturligvis at man kan finde ud af hvornår busserne afgår fra/til de forskellige steder.

9. Der skal appelleres til økonomiudvalget i Norddjurs Kommune, at man omgående ændrer den håbløse ordning der i dag gælder på busområdet og ikke venter med en evaluering til 2019, alt andet vil give ”oprør” i byen og en større politikerlede end den, der er der i dag. Buskørslen, og den meget dårlige og uforståelige drift af denne, er et almindeligt samtale-/diskussionsemne blandt byens befolkning, og politikerne må være tonedøve hvis de ikke har opfattet dette.

10. Jeg skal herved opfordre politikerne i Norddjurs til at komme i arbejdstøjet og i en dialog med brugerne af bybusserne finde midler til en busbetjening der tilfredsstiller Grenaa bys borgere, specielt de ældre medborgere.

Skal der nedsættes et udvalg bør det være hurtigarbejdende, så man allerede i indeværende år kan få glæde af en velfungerende og forståelig bybusordning.

På forhånd tak."

Publiceret 26 March 2018 13:45