Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Analyse:

Østjylland med til at trække joblokomotivet

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd forudser jobfremgang i Østjylland på 13.300 personer over de næste to år

Af
Af Lars Norman Thomsen

Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) fordeler de kommende års jobfremgang på landsdele.

Der er udsigt til en jobfremgang på ca. 68.000 personer over de næste to år.  Østjylland er i høj grad med til at trække joblokomotivet.

Analysens hovedkonklusioner

• Frem mod 2019 forventer AE, at beskæftigelsen stiger med ca. 68.000 personer. Fremgangen er primært trukket af privat service, men det forventes ligeledes, at beskæftigelsen stiger inden for både bygge- og anlæg samt industrien.

• Jobfremgangen vil ske i hele Danmark. Størst jobfremgang i København og Østjylland, men også Sydjylland følger pænt med udsigt til 8.000 flere beskæftigede. Til sammenligning vil jobfremgangen i henholdsvis Østsjælland og i Vest- og Sydsjælland være på under 3.000 personer.

• Fordeles jobfremgangen på uddannelse, er der en tydelig tendens: Beskæftigelsen stiger for alle uddannelsesgrupper, bortset fra ufaglærte, hvor beskæftigelsen forventes at falde med ca. 25.000 personer.

Publiceret 16 May 2018 15:54