Britt Bager er på rekordtid kravlet tættere på toppen i Venstre

Britt Bager er på rekordtid kravlet tættere på toppen i Venstre Foto: Lars Norman Thomsen

Britt Bager napper også tjans som statsrevisor

Venstres nye politiske ordfører afløser Søren Gade som Venstres statsrevisor, når der skal skiftes ud på pladserne til efteråret

Af
Lars Norman Thomsen

Venstres nye darling, Britt Bager, Djurskredsens V-kandidat i Østjyllands Storkreds, blev forleden valgt med akklamation til partiets nye gruppeformand på Christiansborg efter Søren Gade.

Til oktober afløser hun også samme Gade som partiets nye statsrevisor, når det nuværende hold skal enten udskiftes eller genudnævnes.

En statsrevisor er en politiker, som er udpeget af Folketinget til at revidere statens regnskaber. Der er seks statsrevisorer udpeget af de seks største partier i Folketinget. Der kan dog godt indgås aftaler mellem partier, hvor de mindre partier har mulighed for at få en statsrevisor. En statsrevisor skal ikke nødvendigvis være medlem af Folketinget.

En naturlig afløser for Søren Gade, som ikke opstiller til næste folketingsvalg, der skal være afviklet senest 17. juni 2019, ville ellers være hans afløser i stolen som gruppeformand, Karen Ellemann, men hun har takket nej.

Derfor kom Britt Bager ind i billedet.

Lukrativt job

En central opgave for Statsrevisorerne er at revidere statens regnskaber. Det står i grundloven §47. Ved revisionen vurderer de, om regnskabet er rigtigt, og om staten har brugt pengene så effektivt som muligt til de formål, som Folketinget har besluttet.

Rigsrevisionen bistår Statsrevisorerne med revisionen af statens regnskaber. Rigsrevisionen undersøger og reviderer, mens Statsrevisorerne forholder sig politisk til undersøgelserne. Statsrevisorerne indstiller til Folketinget, om statsregnskabet kan godkendes.

Et medlem af Folketinget har en grundløn på 51.358 kr. om måneden. Dertil kommer et skattefrit omkostningstillæg på op til 5.047,25 kr. om måneden. Det svarer til samlet årsindtægt på knap 740.000 kroner før skat.

Som statsrevisor lønnes man med cirka det halve af, hvad et folketingsmedlem oppebærer på årsbasis. Derfor er posten et af de mere eftertragtede ben på Christiansborg.

Det forventes, at den nuværende næstformand for Statsrevisorerne, Henrik Thorup, afløser SF'eren Peter Larsen i formandsstolen. Thorup er gift med Folketingets formand Pia Kjærsgaard.

Fakta

Navn: Britt Bager

Alder: 41 år - født 16. august 1976

Fødested: Grenaa

Datter af: Revisor og landmand Knud Bager og skolesekretær Jette Bager

Valgt til Folketinget ved det seneste valg 18. juni 2015, hvor hun var opstillet i Favrskovkredsen

Siden har hun skiftet til Djurskredsen, hvor hun har overtaget Anne-Mette Winther Christiansens kandidatur

Publiceret 06 June 2018 16:00