Ambulancen i Ørsted flyttes til Allingåbro og ambulancen i Tirstrup flyttes til Kolind. Arkivfoto

Ambulancen i Ørsted flyttes til Allingåbro og ambulancen i Tirstrup flyttes til Kolind. Arkivfoto

Ambulancer: Nye placeringer på Djursland i vente

Når ambulancekørslen og den liggende sygetransport næste år sendes i udbud, så vil Region Midtjylland benytte lejligheden til at lave en række ændringer af beredskabet

Af
Lars Norman Thomsen

DJURSLAND Region Midtjyllands ambulancekørsel og liggende sygetransport skal i udbud i 1. halvår 2020. I den forbindelse er regionen i gang med at tage stilling til, hvordan det beredskab, som sendes i udbud, skal dimensioneres.

Reelt er der dermed pr. 1. september 2019 i alt 69 faste ambulanceberedskaber i Region Midtjylland.

Når ambulancekørslen sendes i udbud, lægger Region Midtjylland op til, at der skal ske en del ændringer af ambulancernes placering. Antallet af ambulancer fastholdes dog stort set uændret, idet regionen dog vil konvertere to af sygetransportvognene til en ambulance, således at man når op på 70 ambulancer.

De ændringer, der lægges op til, får også betydning for Djursland. Det ligger i kortene, at der vil ske følgende:

  • Ambulancen i Ørsted flyttes til Allingåbro
  • Ambulancen i Tirstrup flyttes til Kolind

Til det bedre?

Flytningen fra Ørsted til Allingåbro vil betyde, at den nordvestlige del af Djursland dækkes bedre, lyder vurderingen. Der vil således blive lavere responstid i Allingåbro (1.833 indbyggere) og Auning (2.725 indbyggere) og området omkring de to byer.

Responstiden i Ørsted (1.458 indbyggere) vil stige, men køretiden dertil fra basen vil fortsat ligge under 5 minutter. I det tyndtbefolkede område nord samt øst og vest for Ørsted, vil responstiden blive lidt længere, end den er i dag. Samlet set vurderes det, at flytningen vil gavne responstiden i Norddjurs Kommune som helhed, idet flere indbyggere vil opleve at få en kort responstid.

Flytningen fra Tirstrup (Stabrand) til Kolind vil betyde, at den midterste del af Djursland, herunder Kolind (1.891 indbyggere), Ryomgård (2.460 indbyggere) og Nimtofte (617 indbyggere), dækkes bedre, vurderes det.

Tirstrup-området i form af Tirstrup (499 indbyggere), Hyllested (ca. 200 indbyggere) og Balle (562 indbyggere) vil opleve marginalt længere responstid. Samlet set vurderes det, at det vil gavne responstiden i Syddjurs Kommune at gennemføre flytningen.

Region Midtjylland har i dag et antal fremskudt placeringer, d.v.s. ekstra ambulancebaser, som kun anvendes, når AMK (Akut Medicinsk Koordinering)-vagtcentralen forkantsdisponerer og midlertidigt forflytter ambulancer til områder, hvor der ellers vil være risiko for lang responstid.

Oplagt at lukke

De fremskudte placeringer er opdelt i sovebaser og hvilebaser.

Erfaringerne fra den nuværende driftsperiode viser, at nogle fremskudte placeringer anvendes meget lidt. Det foreslås derfor, at de lukkes. Derudover betyder forslaget til ny dimensionering, at der i nogle områder kommer faste ambulanceberedskaber, hvilket gør det overflødigt at have en fremskudt placering i samme geografi.

Det kommer bl.a. til at gå ud over Fjellerup (hvilebase) og Ryomgård (sovebase).

For Ryomgårds vedkommende er baggrunden for lukningsforslaget, flytningen af henholdsvis Tirstrup-basen til Kolind og Ørsted-basen til Allingåbro.

De forskellige forslag til ændring af dimensioneringen vurderes samlet set at medføre en stigning i de årlige driftsudgifter på op til 2 mio. kr. Ud over den årlige udgift vil der være en etableringsudgift, men kun i det omfang, den ikke kan indarbejdes i lejeaftalerne for baserne og de fremskudte placeringer.

Politikerne vil skulle tage stilling til spørgsmålet, når der i december 2019 skal behandles en sag om at hjemtage dele af ambulancekørslen i form af baser og fremskudte placeringer. Embedsmændene i Region Midtjylland lægger i den forbindelse op til, at regionen skal udarbejde et forslag til hjemtagning af ”en væsentlig del” af ambulancedriften.

Kom i februar 2018

Thomas Balle Kristensen, præhospital direktør, understregede overfor Lokalavisen forud for etableringen af basen i Ryomgård i februar 2018, at basen var en strategisk placering, som ville gøre det muligt at være klar, hvis uheldet var ude i området.

“Vi har jo ambulancer stående i Hornslet, Rønde, Ebeltoft, Tirstrup og to i Grenaa, hvor også akutlægebilen holder. Basen i Ryomgård skal ses som en mulighed for, at vi rent strategisk bedre kan være forkant, hvis der skulle ske noget på Midtdjursland. Derfor kalder vi det 'forkantsdisponering'," forklarede han.

“Borgerne i Ryomgård vil selvfølgelig ikke kunne forvente, at ambulancen holder der altid, men de enkelte ambulancers aktivitet følges nøjes af vores vagtcentral, og derfor kan vi hele tiden disponere bedst muligt. Det giver mulighed for at flytte den ene af de to ambulancer i Grenaa til Ryomgård om natten, hvis de ikke er i aktivitet.”

Nu forventes det altstå, at den fremskudte base i Ryomgård bliver fortid et stykke ind i 2020.

Publiceret 09 December 2019 00:00