Der flyttes penge mellem skolerne i Norddjurs - og der tilføres nye penge - i det forslag, som nu er vedtaget.

Der flyttes penge mellem skolerne i Norddjurs - og der tilføres nye penge - i det forslag, som nu er vedtaget. Foto: Thomas Borberg, Ritzau Scanpix

Frustrerede børnebyer:

"Politikerne skubber rundt på problemet"

Omfordeling af penge til specialundervisning er blot at flytte problemet videre, lyder kritikken fra skolebestyrelser

Af
Simon Carlson

Norddjurs Det får uoverskuelige negative konsekvenser for specialundervisningen på skolerne i Børneby Nord og Børneby Midt, at kommunalbestyrelsen har besluttet en omfordeling af pengene imellem skolerne i Norddjurs Kommune. Den nye fordeling betyder, at Børneby Midt i Glesborg mister 1,9 millioner kroner, mens Børneby Nord i Allingåbro mister hele 2,8 millioner kroner, og det udløser naturligvis store frustrationer hos skolebestyrelserne.

"Vi er jo ikke sikre på, hvad det præcis kommer til at betyde endnu, men det her er altså voldsomt alvorligt. Det betyder i hvert fald, at vi kan se frem til at skulle træffe nogle meget svære valg, der gå på, hvad det er vi skal ødelægge," konstaterer Jan Salling Rasmussen, skolebestyrelsesformand i Børneby Nord.

Skubber problemerne

Han er særligt frustreret over, at beslutningen er en konsekvens af de besparelser, der tidligere er foretaget på skoleområdet i Norddjurs Kommune. De har blandt andet resulteret i, at Søren Kanne Skolen har afskediget flere medarbejdere for at få budgetterne til at hænge sammen. Det har imidlertid også ført til forringelser i muligheden for at give tilstrækkelig specialundervisning.

Den nye omfordelingsmodel betyder, at Søren Kanne Skolen får tilført 2,5 millioner kroner, mens Auning Skole får tilført 2,2 millioner kroner. Pengene skal bruges til at styrke specialundervisningen på de to skoler, men Jan Salling Rasmussen har svært ved at se, hvordan den nye fordeling skal løse de samlede problemer i Norddjurs Kommune.

"Jeg forstår ikke, hvorfor politikerne gør det på den her måde. Det hjælper jo ikke noget, at man bare skubber rundt på problemet. Det ender jo bare et andet sted i systemet. Når jeg snakker med politikerne, så erkender de endda, at denne løsning ikke er særlig god. Men så synes jeg bare, de skal lade være med at gøre det, indtil de har en holdbar løsning," mener Jan Salling Rasmussen.

Svær inklusion

Samme overbevisning har de på Søren Kanne Skolen, som ellers kan se frem til at modtage 2,5 millioner kroner i den nye omfordelingsmodel. I skolebestyrelsens høringssvar til sagen, konstateres det, at det med tilførsel af penge bliver lettere for skolen at arbejde med inklusion af elever, der har særlige behov i undervisningen samt forbedre den forebyggende indsats for disse elever, men det gør ikke noget ved den overordnede problematik, skriver skolebestyrelsen.

"I Norddjurs Kommunes politik for inklusion er der et mål om, at der skal arbejdes forebyggende indenfor området. En omfordeling af midlerne, vil måske gøre dette muligt igen på Auning Skole og Søren Kanne-skolen. Men dette bliver meget svært i Børneby Midt og Nord. Omfordelingen vil blot betyde, at vi flytter udfordringen fra et sted til et andet."

Uvis fremtid

Omfordelingen betyder også, at skolerne endnu en gang går en temmelig tåget fremtid i møde. Således fremgår det ikke af kommunalbestyrelsens beslutning, hvornår skolerne kan forvente, at ændringerne træder i kraft. I indstillingen foreslås det, at omfordelingen skal gradvist indfases. "Dette kunne for eksempel være ved, at effekten kun er med 5/12 i 2020 (det vil sige fra starten af næste skoleår) og derefter med fuld effekt i 2021," hedder det i forslaget.

Det betyder dog, at skolerne på nuværende tidspunkt er blevet handlingslammede, mener Børneby Nords skolebetsyrelsesformand Jan Salling Rasmussen.

"Generelt synes jeg, at vi har et fint samarbejde med vores politikere, så jeg har svært ved at forstå, hvorfor man vi skabe så meget usikkerhed. Vi kan først træffe beslutninger, når vi kender beløbet. Samtidig får vi at vide, at folkeskolen bliver prioriteret, når næste års budget skal laves, men vi kan altså ikke vente med at vide, hvor vi står, til det er vedtaget i oktober. Det er fugle på taget, men vi bliver nødt til at kigge på de fugle, vi har i hånden, når vi skal agere. Det her er altså ikke voldsomt befordrende for et godt arbejdsmiljø," siger Jan Salling Rasmussen.

Fakta

Omfordeling af penge til specialundervisning i Norddjurs Kommune

Børneby Nord og Børneby Midt mister ved omfordelingen henholdsvis 2,8 millioner og 1,9 millioner kroner. Pengene fordeles i stedet mellem Auning Skole og Søren Kanne Skolen, som får henholdsvis 2,5 millioner og 2,2 millioner kroner.

I forbindelse med Finansloven 2020 blev det besluttet at afsætte penge til et generelt løft af de danske folkeskoler. For Norddjurs Kommune betyder det, at kommunen næste år modtager 1,65 millioner kroner øremærket folkeskolerne. Næste år stiger beløbet til 2,65 millioner, i 2022 til 3,3 millioner og i 2023 til 4,82 millioner kroner.

Publiceret 26 February 2020 06:00