Hans Gæmelke. Pressefoto

Hans Gæmelke. Pressefoto

"Landboforeningen har sin berettigelse"

En landboforening har sin berettigelse, hvis dens medlemmer bakker den op og bruger den. Det skal vi være stolte af, lød det fra Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening

landbrug Formandens ord blev sagt 3. marts, hvor han afholdte sin beretning for godt 230 fremmødte i Auning Idræts-og Kulturcenter.

Formanden for Djursland Landboforening, Hans Gæmelke, lagde med god grund sin beretning ud med en stor ros til både medlemmer og medarbejdere, da landboforeningen tirsdag aften afholdte generalforsamling for godt 230 tilhørende.

"Jeg går ind for en landboforening, der kan varetage medlemmernes interesse, kender sit medlemsgrundlag og kender sit lokalområde godt. Det synes jeg, landboforeningen gør," understregede han.

Nok at tage fat på

Og som Hans Gæmelke understregede i årets beretning, så var der nok af emner at tage fat på. Landbruget står, ifølge Djursland Landboforening, overfor nogle store udfordringer, ikke mindst på klimaområdet. Her er det vigtigt, at landbruget kommer på banen som medspillere og ikke som modspillere, sagde han.

"Landbruget har efter min mening rigtig mange kort at spille med her. Vi skal bare få dem sat ordentligt i spil, så andre ikke tager æren for de indsatser, vi som landmænd bidrager med."

Et andet stort emne er selvsagt beskyttelsen af grundvandet, og landmandens arbejde ovenpå drikkevandsmagasinerne, i form af driften af marker, som lige nu er genstand for opmærksomhed. De boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) kommer til at berøre en lang række landmænd, og lige nu forhandler flere vandværker og lodsejere med hinanden om frivillige aftaler på sprøjtefrie boringsnære beskyttelsesområder.

"Det er min opfattelse, at det foregår i god ro og orden. Det skal derfor også være min opfordring, at I hver især går konstruktivt ind i forhandlingen og forsøger at få en aftale på plads."

Valget denne tirsdag aften forløb ganske smertefrit. Hans Gæmelke blev genvalgt, og de tre fritvalgte bestyrelsesmedlemmer Esben Øvle Kristensen, Jørgen Ivar Mikkelsen og Hanne Line Revsbech blev alle genvalgt. Karen Revsbech og Birthe Koch blev genvalgt som fritvalgte til Åbent Landbrug og Ernst & Young, også genvalgt som revisor. Der er dog sket en enkelt udskiftning i bestyrelsen i Djursland Landboforening, idet planteavlskonsulent Christina H. Siegumfeldt er trådt ind som medarbejderrepræsentant i stedet for Silke Lorenzen.

mj

Publiceret 06 March 2020 11:30