Ifølge denne visualisering fra Norddjurs Kommune bliver masten et markant syn i sommerhusområdet.

Ifølge denne visualisering fra Norddjurs Kommune bliver masten et markant syn i sommerhusområdet.

Nu skal den 36 meter høje mobilmast rejses eller endeligt lægges ned

Uenighed i udvalg, men politiker vil have taget endelig beslutning om den markante mast midt i et sommerhusområde

Af
Simon Carlson

Grenaa Hvad er 'helt særlige omstændigheder' egentlig? Den temmelig vage formulering i Norddjurs Kommunes mastepolitik har en hel del af æren for, at politikerne, beboere og sommerhusejere ved Grenaa Strand stadig diskuterer, om der skal opsættes en 36 meter høj mobilmast på Kystvej.

Masten bliver således et temmelig markant syn hen over sommerhustagene og klitrækkerne, hvorfor det i mastepolitikken hedder, at der "kun bør tillades opstilling af master og antenner under helt særlige omstændigheder."

Nej tak

Tirsdag aften mødes Økonomiudvalget for igen at diskutere telefonmasten, som TDC ønsker at opstille.

Allerede i sidste uge tog diskussionen om masten imidlertid en drejning, da Miljø- og Teknikudvalget behandlede sagen. Siden oktober 2019 har sagen været på stand by, da kommunalbestyrelsen vedtog at udsætte beslutningen om opstilling af masten, til der har været afholdt en konference om landskabsvenlig mobildækning.

Selve afviklingen af denne konference har Norddjurs Kommune dog ikke ønske at være en del af. Det har i stedet været op til en frivillig rådgivergruppe at planlægge og afholde en eventuel konference, der kunne give mere klarhed over, at der findes alternativer til den 36 meter høje mast.

Det står dog endnu ikke klart, om og hvornår en sådan konference kan afholdes, og derfor er det nu tid til, at der skal tages en endelig beslutning om masten. Det mener i hvert fald socialdemokraternes medlem af Miljø- og Teknikudvalget Niels Basballe.

"Vi har været åbne for at finde nogle alternativer til den høje mast, men TDC er ikke til at at hugge eller stikke og fortæller, at masten er den eneste mulighed. Jeg er gennem forskellige møder med rådgivere og ingeniører blevet overbevist om, at der må kunne findes andre løsninger, så jeg er nået frem til, at hvis man siger nej til den mast, så er jeg overbevist om, at TDC nok skal komme på banen igen med et alternativ," siger Niels Basballe.

Han afviser dog, at han dermed forsøger at presse teleselskabet til at finde en anden løsning.

"Det skal ikke ses som pres, men jeg er overbevist om, at hvis TDC gerne vil have en mast og de kunder, der følger med, så skal de nok finde et alternativ. Men hvis de ikke vil komme med et alternativ og ikke er til at snakke med i forhold til at finde en anden placering, så siger jeg nej til tilbuddet," lyder det fra Niels Basballe.

Nødvendigt tiltag

Motivationen for at sætte telefonmasten op er primært at forbedre datadækningen i området. Selve muligheden for taleopkald er ifølge TDC godt dækket i området.

Det er der imidlertid også lidt usikkerhed omkring. Sommerhusforeningen har blandt andet modtaget henvendelser fra folk, der har haft svært ved at foretage opkald i området, og det er blandt andet den usikkerhed, som formand for Miljø- og Teknikudvalget Jens Meilvang (LA) læner sig op ad, når han vælger at stemme for en endelig vedtagelse af at opsætte masten.

"Allerede før TDC kom på banen, har jeg fået henvendelser på, at der er dårlig dækning i området. Folk har simpelthen svært ved at ringe. Det kan jo give nogle farlige situationer, hvis folk har svært ved at ringe til for eksempel en læge. Samtidig er der bare nogle forventninger om, at man kan levere en ordentlig datadækning, når folk gerne vil på nettet, og det er svært, når der er pres på i sommerperioden. Der må jeg bare sige, at i dagens Danmark, der er det nødvendigt med en ordentlig infrastruktur på det område," siger Jens Meilvang.

Den planlagte placering er her ved den offentlige toiletbygning på Kystvej tæt ved en allerede eksisterende mast, som dog kun er halvt så høj.

Den planlagte placering er her ved den offentlige toiletbygning på Kystvej tæt ved en allerede eksisterende mast, som dog kun er halvt så høj.

I Miljø- og Teknikudvalgets behandling af sagen stemte Jens Meilvang (LA), Steen Jensen (DF) for en endelig vedtagelse af at masten kan opstilles.

Niels Basballe (S) og Aleksander Myrhøj (SF) stemte imod vedtagelsen.

Niels Ole Birk (V) tog forbehold. Det forklarer han til Lokalavisen med, at han inden mødet i Miljø- og Teknikudvalget ikke havde nået at vende nogle nye oplysninger med resten af Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen.

Sagen bliver endeligt behandlet på kommunalbestyrelsens møde 17. marts.

Publiceret 10 March 2020 14:00