Vent med at besøge Anholt til corona-krisen er overstået, lyder den klare opfordring fra Norddjurs Kommune.

Vent med at besøge Anholt til corona-krisen er overstået, lyder den klare opfordring fra Norddjurs Kommune.

Norddjurs Kommune:

Besøg ikke Anholt i påsken

Nye strammere restriktioner på færgeafgangene indføres

Anholt For at mindske risikoen for smitte med corona-virus indføres der fremover begrænsning på passagerantallet på Grenaa-Anholt-færgen, så der nu tages maksimalt 35 passagerer med på hver sejlads.

Pladserne på færgen er fortrinsvist til øens egne beboere, og opfordringen fra Norddjurs Kommune er klar: Vent med at besøge Anholt, til corona-epidemien er drevet over.

Norddjurs Kommune har i dag gennem Østjyllands Politi fået retningslinjer ift. hvordan bestemmelserne i en ny bekendtgørelse, der skal være med til at begrænse spredningen af corona-virus i Danmark, skal fortolkes.

Bestemmelsen handler om, hvor mange personer der maksimalt må være i et lokale pr. 4 kvadratmeter gulvareal. Disse regler tages nu i anvendelse for at begrænse antallet af passagerer på Grenaa-Anholt færgen for derigennem at mindske risikoen for corona-smitte på øen.

”Omfanget af opholdsarealerne på Anholt-færgen medfører, at der fremover maksimalt tages 35 passagerer med per sejlads, hvilket er en markant begrænsning i forhold til den hidtidige begrænsning på 100," siger borgmester Jan Petersen.

Pas på øen

Pladserne forbeholdes først og fremmest øens fastboende med nødvendige ærinder på fastlandet. Det samme gælder fastboende, der skal hjem til øen.

Borgmesteren siger om baggrunden for ændringen:

”Anholt er en smuk, men også sårbar og isoleret ø. Af de cirka 130 fastboende er omkring 50 personer over 65 år gamle. Dem skal vi passe godt på i denne tid. Vi skal samtidig sikre, at øens beredskab, specielt i forhold til sundhed og omsorg, ikke påvirkes negativt af corona-virus.” siger Jan Petersen.

Han har samtidig en klar opfordring til de mange, som holder af Anholt og besøger øen f.eks. i ferier:

”Vent med at besøge Anholt både på nuværende tidspunkt og for eksempel i påsken, til vi er på den anden side af den nuværende situation. Øen er der stadig, når krisen er ovre, og så vil vi glæde os til at tage imod turister og sommerhusejere igen på Danmarks mest unikke ø”.

SC

Publiceret 24 March 2020 10:30