Foto fra Bønnerup Strand.

Foto fra Bønnerup Strand.

Plan-og udviklingsstrategi:Norddjurs Kommune ruster sig til fremtiden

Ny plan viser vejen til, hvordan Norddjurs skal udvikle sig i fremtiden

fremtid Norddjurs Kommunes plan- og udviklingsstrategi, som for nylig er blevet endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen, er det fundament, udviklingen af kommunen står på.

Hvordan skal Norddjurs udvikle sig i fremtiden, så kommunen også om flere år udlever sine mange potentialer og er et attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed? Det skal den netop endeligt vedtagne plan-og udviklingsstrategi danne rammen for. Den viser vejen for den strategiske planlægning i kommende sektorpolitikker, strategier og handleplaner i kommunen som helhed.

Samtlige fagudvalg og kommunalbestyrelsen, repræsentanter for foreninger og virksomheder og andre interessenter har i løbet af 2019 arbejdet med plan-og udviklingsstrategien. Dokumentet, som blev endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen den 21. april efter en bred høringsproces, er således den værdimæssige overlægger for hele indsatsen.

Centralt i plan-og udviklingsstrategien er disse elementer:

• Bybåndet – motor for udvikling i bosætning og erhverv

• Kystbåndet – porten til oplevelser.

Klima

Et vigtigt pejlemærke i planen er desuden klima og bæredygtighed, som også er en central prioritering i budgetaftalen for 2020-2023. Det indebærer planlægning ift. at håndtere klimaforandringer, ligesom Norddjurs vil arbejde for FN's verdensmål. Udviklingen sker i partnerskaber og samarbejde med borgere, virksomheder, investorer, foreninger, lokalsamfund og andre aktører, så indsatsen bliver så bred og dybt forankret som muligt.

Blåmunke og grøn køllesværmer er begge end del af naturen i Norddjurs.

Blåmunke og grøn køllesværmer er begge end del af naturen i Norddjurs.

Arbejdet med kommuneplan 2021 er netop gået i gang, og her skinner de overordnede linjer i plan-og udviklingsstrategien igennem. Blandt andet skal der arbejdes med en overordnet strategi for landsbyerne og koblingen til bybåndene, ligesom kysten, de mange naturperler og vækst gennem oplevelser skal bringes mere i spil.

Borgmester Jan Petersen glæder sig over, at plan-og udviklingsstrategien nu er klar, og at den er blevet til i en bred, involverende proces:

”Med strategien lægger vi trædestenene til, hvordan udviklingen prioriteres i de kommende år, både på kort og lang sigt. Rammerne om det gode liv med muligheder hele livet skal være til stede. Samtidig skal vores særlige styrkepositioner og naturlige ressourcer bringes mere i spil. Med styr på økonomien og en udligningsreform foran os, er vi helt anderledes klar til at udvikle Norddjurs Kommune end før”, siger borgmesteren.

FAKTA

De fire bybånd:

• Bybånd vest: Auning, Allingåbro og Ørsted

• Bybånd midt: Ørum, Glesborg Stenvad, Fjellerup, Gjerrild og Bønnerup

• Bybånd syd: Trustrup, Lyngby, Ålsø og Ålsrode

• Bybånd øst: Grenaa.

Publiceret 25 May 2020 09:30