Det samlede areal for det ansøgte solcelleanlæg er på godt 146 hektarer. Foto. Norddjurs Kommune

Det samlede areal for det ansøgte solcelleanlæg er på godt 146 hektarer. Foto. Norddjurs Kommune

Masser af solceller på vej til Estruplund

Ansøgning omfatter arealer på godt 146 hektarer ved Estruplund

Af
John Pedersen

ESTRUPLUND Der ivæksættes nu en VVM-redegørelse for et projekt for opstilling af et solcelleanlæg på 146,2 hektarer landbrugsjord ved Estruplund i den vestlige ende af Norddjurs Kommune.

Det er Copenhagen Green Energy A/S, der har ansøgt om tilladelse til etablering og opstart af planlægningen af en solcelle park fordelt på to områder ved Estruplund.

Områderne er på henholdsvis omkring 107 og 39,2 hektarer.

Miljø-påvirkning

Kommunalbestyrelsen fulgte forvaltningens indstilling om, at der skal foretages en VVM-redegørelse, da projektet må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Det er hovedsageligt påvirkning af de visuelle forhold, både rent landskabeligt og ved de nærmeste naboer samt støj og spredningsmulighederne for krondyr, der ønkes miljøvurderet.

Arealet ligger inden for kystnærhedszone i et område, der er udpeget til henholdsvis værdifulde landskaber og geologisk bevaringsværdigt landskab. Desuden ligger det inden for skovbyggelinjen.

Publiceret 03 June 2020 19:40