Norddjurs Kommune byder på et hav af aktiviteter, hvor de unge kan danne stærke fællesskaber. Modelfoto: Adobe Stock

Norddjurs Kommune byder på et hav af aktiviteter, hvor de unge kan danne stærke fællesskaber. Modelfoto: Adobe Stock cppzone - stock.adobe.com

SSP: Husk børn og unges positive fællesskaber

SSP-samarbejdet i Norddjurs Kommune opfordrer til, at børn og unge ikke alene er sociale i det digitale univers, men også er aktive sammen og får fælles oplevelser - både i sommerferien og i det nye skoleår

Norddjurs I SSP-samarbejdet i Norddjurs har man igennem mange år fulgt sammenhængen mellem det at være en del af et positivt fællesskab og den generelle trivsel, ligesom man ser en sammenhæng mellem risikoadfærd og kriminalitet og det at undvære disse værdifulde fællesskaber. SSP-samarbejdet er opmærksom på, at børn og unge her efter corona-krisen skal fastholdes i gode, positive fællesskaber og aktiviteter, holde fast i fritidsinteresser og personlige relationer. Det gælder ikke mindst her under sommerferien, hvor hverdagen kan være mindre struktureret, lyder det fra SSP i en pressemeddelelse.

”I Norddjurs Kommune er der alle muligheder for at finde det rette fællesskab og dyrke sine interesser. Faktisk er der langt over 30 forskellige idrætsaktiviteter, man kan gå til, blandt andet indenfor kulturområdet, spejderområdet og mange andre aktiviteter, ligesom der er junior- og ungdomsklubberne og hele ungdomsskolens aktivitetsudbud. Juniorklubberne har oplevet, efter samfundet åbnede mere op, at en del børn ikke ”vendte tilbage”. Børnene siger, at de hellere vil spille computer. Det har de været vant til siden marts pga. corona, hvor fælles fysiske aktiviteter efter skole var begrænset. En del af disse børn går ikke til andre fritidsaktiviteter, og her bliver vi ekstra opmærksomme, for vi skal undgå, at det får betydning for deres trivsel”, siger Keld Kristensen, SSP- konsulent og koordinator hos ungdomsskolen UngNorddjurs.

Forældre skal på banen

Der er samtidig brug for, at forældrene tager ansvar for, at deres barn trives så godt som muligt og deltager i et positivt fællesskab. Det skal supplere arbejdet i SSP og på skolerne, hvor der er fokus på positive klassefællesskaber, øget forældresamarbejde, opmærksomhed på unge i det offentlige rum og på, hvordan der skabes de bedste rammer. Samtidig er det vigtigt med støtte, hjælp og vejledning til de børn og unge, der er på vej i en skæv retning.

”Heldigvis har vi en meget lav ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune, men vi ser tendenser til øget negativ adfærd, blandt andet brug af rusmidler, så hele dette fokus på forebyggelse og fremme af positive fællesskaber skal øge børn og unges trivsel – og dermed give dem muligheden for et bedre voksenliv”, understreger Keld Kristensen.

På hjemmesiderne www.ungnorddjurs.dk og www.aktiv.norddjurs.dk kan man finde masser af inspiration til aktiviteter.

SC

Publiceret 30 June 2020 09:34