Deltagerne i sidste uges møde i Ringparkens ældrecafé (fra v.): Ove Buus Pedersen og Thomas Jensen, begge Ældresagen, Kirting Olesen, Ryomgård Distriktsråd, SÆ-udvalgsformand Jan Fischer (S), Sven-Erik Pedersen, Midtdjurs Pensionistforening, Bib Revsbech, Centerrådet, Harley Jakobsen, Midtdjurs Pensionistforening og Christian Haubuf, byrådsmedlem og medlem af SÆ-udvalget. På billedet mangler formand for Centerrådet, Anni Laursen. Foto: Lars Norman Thomsen

Deltagerne i sidste uges møde i Ringparkens ældrecafé (fra v.): Ove Buus Pedersen og Thomas Jensen, begge Ældresagen, Kirting Olesen, Ryomgård Distriktsråd, SÆ-udvalgsformand Jan Fischer (S), Sven-Erik Pedersen, Midtdjurs Pensionistforening, Bib Revsbech, Centerrådet, Harley Jakobsen, Midtdjurs Pensionistforening og Christian Haubuf, byrådsmedlem og medlem af SÆ-udvalget. På billedet mangler formand for Centerrådet, Anni Laursen. Foto: Lars Norman Thomsen

Ældrecaféernes fremtid forudsætter engagement fra et korps af frivillige

Kommunens syv ældrecaféer opfylder en vigtig mission for mange ældre borgere. Ikke mindst de, der mærker ensomheden i hverdagen. Politikere og kommune har ikke været gode nok til at informere om vigtigheden af de frivilliges indsats, erkendte to politikere ved møde på Ringparken

Af
Lars Norman Thomsen

ÆLDRECAFÉER Formand for Udvalget for Sundhed, Ældre og Social (SÆ) Jan Fischer (S) var helt sikkert på, at han mødte frem med et glædens budskab til de fremmødte repræsentanter for Ældresagen, Ryomgård Distriktsråd, Midtdjurs Pensionistforening og Centerrådet i Ældrecaféen på Ringparken i Ryomgård i sidste uge.

"Samtlige syv ældrecaféer i kommunen har været lukket ned grundet COVID-19 restriktionerne, men nu åbner de igen 1. august, og jeg ved, at mange ældre glæder sig til det," lød det fra Jan Fischer, der var sekunderet af sin partifælle Christian Haubuf som også har sæde i udvalget.

"Det vedtog et enigt SÆ-udvalg på sit seneste møde," fortsatte udvalgsformanden optimistisk.

"Ja, men det bliver uden de frivillige, for de har alle meddelt, at de stopper, fordi de ikke vil overtage lønnet arbejde," replicerede Bib Revsbeck fra Centerrådet ved Ringparken.

"Vi fik på et møde med Berit (Dahl, leder af Køkken Syddjurs, red.) forleden oplyst, at der ville være åbent tirsdag og torsdag i caféen fra klokken 10.45 til 12.30 med kommunalt ansat personale, og ikke yderligere," kunne Bib Revsbeck fortælle. Hun repræsenterede Centerrådet sammen med formand Anni Laursen i samtalen med de to politikere.

"Det er helt nyt for mig, det I fortæller her. Jeg har fået at vide af mit embedsværk, at samtlige syv caféer i kommunen er klar til at åbne til august med de forbehold, som COVID-19 restriktionerne nu giver anledning til," lød det fra en noget forundret Jan Fischer.

Ikke godt nok

"Hvordan ser fremtiden ud for ældrecaféerne. Det har kommunen og politikerne ikke været gode til at fortælle os, og det kan ikke passe, at frivillige skal overtage lønnet arbejde. Det har I skrevet under på med fagforeningen ikke kommer til at ske," indskød Ove Buus Pedersen, formand for Ældresagen.

"Udgangspunktet skal være, at der skal holdes åbent i Ringparkens ældrecafé på samtlige fem hverdage med kommunalt personale på," slog Kirting Olesen, formand for Ryomgård Distriktsråd, fast.

"Der er politisk enighed om, at ældrecaféerne skal bestå, fordi vi mener, at de er et aktiv for mange ældre. Ikke mindst de ældre, der føler sig ensomme og savner kontakter i hverdagen," sagde Christian Haubuf.

"Men vi er også nødt til at sige til jer, at kommunens økonomi ikke er sådan skruet sammen, at vi kan opfylde alle ønsker. Det er jo den situation, som vi politikere er i hver dag, hvor vi skal få mange ender til at nå sammen. Tilfører vi de syv caféer yderligere midler, så skal pengene tages et andet sted fra."

Ikke uden frivillige

Lokalavisen: - Har I politikere og kommunen generelt ikke bare været for dårlige til at lave en vindersag på dette område. I har glemt at fortælle borgerne, at forudsætningen for, at de syv ældrecaféer kan køre, er en gruppe frivillige? Det har I forsømt at understrege?

"Det er der noget, der tyder på. Men jeg vil også gerne tilføje, at det er mit indtryk, at det er meget forskelligt fra ældrecafé til ældrecafé, hvad man har af ønsker og forventninger til kommunen. Jeg ved fra min hjemby Ebeltoft, at de to caféer, vi har i byen, kører meget forskelligt," sagde Christian Haubuf.

"Der er ikke økonomi til at lønne en kommunalt ansat fem dage om ugen de syv steder. Ældrecaféernes økonomi er jo i forvejen presset," supplerede Jan Fischer.

"Hvorfor har I så fyret vores flex-jobber på Ringparken. Det er vi mange, der ikke kan forstå, for hun kan ikke have været særlig dyr, og det er primært hendes afgang, der gør, at de frivillige siger stop," spurgte Bib Revsbeck.

"Jeg forventer som politiker, at vores embedsværk har regnet på, hvad der kan betale sig, og regnestykket må have vist, at det var rigtigt at afskedige den pågældende og andre i lignende stillinger på de øvrige caféer," svarede Jan Fischer.

"Se nu mulighederne"

De to politikere slog fast, at tidligere tider på Ringparken er passé.

"Jeg synes, at I skal se caféen som et pragtfuldt sted til aktiviteter af alle mulige slags for samtlige foreninger i Ryomgård og omegn. Stedet har en vigtig funktion, som vi talte om før, for ensomme ældre, og derfor håber jeg meget, at de frivillige vil overveje deres stop," sagde Christian Haubuf.

Jan Fischer erkendte, at bolden er hos kommunen, og at der skal komme et initiativ herfra, som kan løse den tilsyneladende gordiske knude op på Ringparken og i andre af caféerne.

Kritikken fra samtlige deltagere omkring bordet om mangelfuld information fra kommunens side, tog han på sig, og han lovede bod og bedring, så der snarest vil blive taget initiativ fra kommunens side til et møde med korpset af frivillige.

Hverken Anni Laursen eller Bib Revsbeck kunne dog love, at de frivillige ville tage imod den udstrakte hånd, men de lovede at bringe den kommende invitation videre.

Idé: Sundhedshus

"Så kan jeg i øvrigt love jer, at Socialdemokratiet har et ønske med til de kommende budgetforhandlinger, og det hedder et sundhedshus i de 16 plejeboliger på Ringparken, som vi nu har fået vide af vores embedsværk alligevel ikke må væltes. Min gruppeformand Michael Stegger og jeg tager det med til budgetforhandlingerne, og vi har opbakning i resten af den socialdemokratiske gruppe," forsikrede Jan Fischer, der understregede, at idéen er så ny, at han endnu ikke kan præsentere et færdigt forslag, men også at Stegger & Fischer er modtagelige for gode idéer.

Fischers udspil nød ikke overraskende opbakning hele bordet rundt, ikke mindst fordi et sundhedshus kan være med til at øge aktiviteten i og omkring Ældrecaféen.

Publiceret 01 July 2020 11:35