Store smil hos uddeler Thomas Larsen (tv.) og bestyrelsesformand Jens Jacob Sørensen trods den alvorlige økonomiske situation i Dagli’Brugsen Nimtofte. Foto: Martin Schultz

Store smil hos uddeler Thomas Larsen (tv.) og bestyrelsesformand Jens Jacob Sørensen trods den alvorlige økonomiske situation i Dagli’Brugsen Nimtofte. Foto: Martin Schultz

Alvorligt lukningstruet:

Der skal penge på bordet for at redde Brugsen

Borgerne i Nimtofte skal rejse en halv mio. kr. for at holde liv i byens butik

Af
Martin Schultz

NIMTOFTE Borgerne i Nimtofte skal til lommerne, hvis man fortsat skal have en dagligvareforretning i byen. Udover en kapitalindsprøjtning på en halv mio. kr. skal den årlige omsætning løftes med 1,5 til 2 mio. kr. for at gå i nul. Det svarer til, at hver af Nimtoftes 300 husstande årligt skal lægge en meromsætning på fra 6.500 kr. til 8.500 kr. i Brugsen.

Det var beskeden fra bestyrelsesformand Jens Jacob Sørensen på det krisemøde, som bestyrelsen for Nimtofte Brugsforening havde indkaldt til torsdag aften på Midtdjurs Friskole. Omkring 80-90 borgere var mødt frem til mødet, hvor der ikke blev lagt skjul på situationens alvor.

I forhold til 2016 er omsætningen af butiksvarer faldet med 1.076.000 kr. Og resultat før skat er gået fra et overskud på 19.000 kr. i 2016 til et underskud på 221.000 kr. i 2019. Samtidig er butikken belastet af stigende omkostninger.

“Det er ikke blevet bedre under coronakrisen. I de første fem måneder i år har vi oparbejdet et underskud før skat på 96.000 kr.,” fortalte Jens Jacob Sørensen.

Brugsen har trukket sin kassekredit på 500.000 næsten helt i bund og er i realiteten insolvent.

“Skal Brugsen fortsætte driften, skal der skaffes 500.000 kr. i kapital. Det kan være som ansvarlig lånekapital, forudbetaling for varekøb, eller som tilskud i form af gaver eller sponsorater fra byens borgere og virksomheder,” forklarede revisor Per S. Gertsen de fremmødte. Vælger Brugsen at dreje nøglen og gå konkurs, vil Nimtofte Brugsforening være insolvent med anslået 1 mio. kr.

“Det er ikke uddelerens eller formandens, men jeres butik. Derfor er spørgsmålet, hvad I kan gøre for Brugsen,” sagde bestyrelsesformanden gennem 28 år Jens Jacob Sørensen.

Byen koblet af

Dagli’ Brugsen Nimtofte har haft ondt i økonomien i mange år, men i de senere år er problemerne spidset til.

Halvdelen af Brugsens omsætning udgøres af varer med lav avance som cigaretter, chips og andre “kioskvarer”. Konkurrencesituationen er skærpet ved nye discountforretningers indtog i nabobyer og ved at brugs’erne i Thorsager og Ørum har oprustet med nye potente butikker direkte ud til hovedvejene. Samtidig har Nimtofte mistet den direkte forbindelse til Djurs Sommerlands gæster efter lukningen af Randersvej i forbindelse med åbningen af omfartsvejen uden om byen.

“Efter lukningen af Randersvej er vores kundestrøm faldet med 20 procent. Det er en markant forskel og gæsterne fra Djurs Sommerland var gode kunder,” siger uddeler Thomas Larsen.

“Omfartsvejen var en god idé, for trafikken var ødelæggende for byen. Men kæden hoppede af, da byrådet besluttede at lukke Randersvej,” siger formand for Nimtofte Distriktsråd, Carsten Bryrup.

Også problemerne med en ordentlig skiltning til Nimtofte og indkøbsmulighederne er en anstødssten.

“Vi mangler indsigt og interesse for vores område fra politikernes side. Med lukningen af Randersvej er byen koblet fuldstændig af, og vi mangler skiltning til byen,” mener Jens Jacob Sørensen.

Innovation nødvendig

På bestyrelsesformandens opfordring kom flere af deltagerne på krisemødet med ideer til en bedre drift af Dagli’ Brugsen. Der blev foreslået tilpassede åbningstider for at reducere lønomkostninger, flere ja tak-tilbud og fordelsprogrammer, og mere økologi.

Erik Sørensen fra Østenfjeld bor uden for byen, men bruger den lokale brugs flere gange om ugen.

“Det handler om innovation. Butikken skal være så interessant, at familierne vil handle der. Jeg mener man skal differentiere åbningstiden og så få et bedre vareudvalg for de penge man sparer ved den reducerede åbningstid,” siger Erik Sørensen.

“Den der ikke udvikler, afvikler. Der skal være noget nyt og interessant, når man kommer i butikken. Jeg er født optimist, men der er kun en måde de små samfund kan overleve på, og det er ved at holde sammen,” siger formand for Nimtofte Distriktsråd Carsten Bryrup.

Mødet sluttede med at der blev uddelt et skema, hvor deltagerne kunne tilkendegive, om de vil bidrage til Nimtofte Brugsforening ved enten et tilskud eller sponsorat, ved at tilbyde ansvarlig lånekapital, eller ved at forudbetale deres varekøb. Målet er at skaffe en halv mio. kr.

- Hvad nu hvis I kun får tilsagn om for eksempel 70.000 kr.?

“Vi kikker på det, og så tager vi den derfra,” lyder svaret fra Jens Jacob Sørensen, som inden for den kommende tid med sin bestyrelse vil tage en beslutning om Nimtofte Brugsforenings fremtid.

Publiceret 22 July 2020 11:30