Genrefoto

Genrefoto

Rønde Højskole uddanner fremtidens ledere

På Rønde højskoles nye linjefag Business & Economics skal eleverne arbejde med værdier, ideologier og ansvar for de store globale sammenhænge

UDDANNELSE I en globaliseret verden med fokus på bæredygtighed er det ikke længere nok for ledere, politikere og økonomer at præsentere vækst og grønne tal på bundlinjen. Der er behov for at tænke bredere, forstå nye sammenhænge, arbejde med sig selv og sine værdier på en ny måde og, for nu at bruge et aktuelt begreb, udvise samfundssind. Værdier, som erhvervslivet efterspørger, og som højskolerne i høj grad repræsenterer.

Det mener Rønde Højskole, og det er på den baggrund, de lancerer Business & Economics som et nyt linjefag.

Økonomi og politik

Faget henvender sig til elever, som drømmer om at uddanne sig inden for økonomi, forretningsudvikling og ledelse og som interesserer sig for de brede linjer i samfundet – staters, virksomheders og organisationers aktiviteter i en globaliseret verden, og hvordan økonomi, forretning og politik spiller sammen.

"Faget kommer til at handle om at analysere og diskutere forskellige økonomiske og politiske modellers muligheder og udfordringer og om at forstå, hvordan forskellige økonomiske perspektiver og ideologiske tilgange har en afgørende betydning for menneskers liv og samfund gennem tiden. Vi vil gerne inspirere vores elever til at blive klogere på historien, på sig selv og på muligheden for at være med til at forme fremtiden," siger højskoleforstander Birgit Fuglsbjerg.

En anderledes profil

Undervisningen på Business & Economics kommer til at dække blandt andet økonomi- og krisestyring , globalisering og internationale strømninger, strategi og ledelse, CSR og økonomi, politik, EU og andre internationale samarbejder samt projektledelse og entreprenørskab. Det er med andre ord ikke alle typiske, klassiske højskolefag. Alligevel satser Birgit Fuglsbjerg på, at netop den profil vil tiltrække unge med planer om at kombinere en interesse for det samfundsfaglige med alt det, højskolen har at byde på.

"Vi oplever jo, at de unge i høj grad er opmærksomme på, at ansvarlighed er forudsætningen for økonomisk styring og på, at man kan indrette et samfund på mange måder. De er ikke bange for at tænke nyt og udfordre det eksisterende, og de har i høj grad værdierne og fællesskabet på dagsordenen. Vi kan ikke bare vækste bevidstløst uden omtanke for konsekvenserne, og vi kan heller ikke sætte samfundet i stå. Samfundet har kraftigt brug for den idealisme, energi og fokus på det fælles, som højskoleeleverne kommer med, og jeg glæder mig meget til at se de løsninger, de kommer til at tegne," siger Birgit Fuglsbjerg.

Linjefaget Business & Economics udbydes på Rønde Højskole fra januar 2021.

Publiceret 26 July 2020 11:30